Pełną parą ruszyły prace remontowe miejskiego stadionu

zdjęcia artykułu 5
2019-03-15 15:11 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego piłkarsko-lekkoatletycznego - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą techniczną” prace ruszyły pełną parą.

Na terenie obiektu pojawiły się koparki i spychacze. Murawa jest już częściowo zdjęta, następnie wykonywany będzie wykop na powierzchni całego bocznego boiska.

Wykonawcę wyłoniono dopiero po trzecim przetargu, do którego przystąpiło siedem firm. Poprzednie przetargi nie zostały rozstrzygnięte ze względu na proponowany przez potencjalnych wykonawców koszt, który znacznie przekraczał możliwości finansowe przeznaczone na planowaną inwestycję. Przedsięwzięcie zrealizuje przedsiębiorstwo GRETASPORT z Dąbrowy Górniczej. Na inwestycję samorząd miasta pozyskał środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwój Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej, a modernizacja obiektu sportowego kosztować będzie ponad 3 mln zł.

Zakres prac obejmie: budowę boiska treningowego o wymiarach 64x100 m (pole gry) ze sztucznej trawy wraz z wybiegami bocznymi 3 m i zabramkowymi 5 m, z wypełnieniem typu piasek kwarcowy i granulat EPDM, budowę ogrodzenia, budowę piłkochwytów, demontaż istniejącego ogrodzenia, budowę oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę instalacji teletechnicznej, przebudowę linii Sn, dostawę wyposażenia sportowego oraz serwisowanie boiska w całym okresie objętym gwarancją.

Modernizacja kolneńskiego obiektu sportowego, w ramach rozstrzygniętego przetargu, powinna zostać zakończona do końca września.

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl