Urząd Miasta Kolno

2017-12-06 13:24 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: od godz. 7.30 do 15.30

CENTRALA, SEKRETARIAT
Katarzyna Zielińska: (86) 278 94 30, (86) 278 21 33

BURMISTRZ MIASTA – ANDRZEJ DUDA: (86) 278 94 30, (86) 278 21 33

SEKRETARZ MIASTA – MIROSŁAW JÓZEF BAJOREK: (86) 278 94 43

SKARBNIK MIASTA – KATARZYNA DOROTA SIEDLECKA: (86) 278 94 50
FAX: (86) 278 94 60, (86) 278 31 00; NUMERY URZĘDU: (86) 278 94 + wew.

 

Komórka Organizacyjna

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr wew.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Bajorek Mirosław

Sekretarz Miasta, Naczelnik

43

Okurowska Ewa

Zastępca naczelnika – oświata, sprawy społeczne

57

Zieja Joanna

Inspektor – ewidencja ludności, dowody osobiste

51

Górska Justyna

Referent – ewidencja ludności, dowody osobiste

51

Kotlewski Dariusz

Inspektor – obrona cywilna, sprawy wojskowe

51

Zalewski Ryszard

Inspektor – sprawy administracyjno-gospodarcze, organizacja robót publicznych

49

Luty Monika

Inspektor - obsługa rady miasta

35

Pomichowski Roman

Informatyk

39

Sobieski Tomasz

Informatyk

33

Konopka Andrzej

Inspektor ds. komunikacji społecznej - redaktor naczelny „Miesięcznika Kolneńskiego”

40

Gregorowicz Edyta

Inspektor ds. profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii

2784820

Peplińska Paulina Inspektor ds. świetlicy środowiskowej 2784820

Wydział Budżetu i Podatków

Siedlecka Katarzyna

Skarbnik Miasta, Naczelnik

50

Charubin Jolanta

Zastępca głównego księgowego

42

Święczkowska Anna

Główny księgowy jednostek budżetowych

48

Bagińska Anna

Inspektor – księgowość budżetowa

42

Sielawa Karolina

Podinspektor – księgowość budżetowa

48

Drężek Monika

Inspektor – księgowość budżetowa

48

Kubrak Małgorzata

Inspektor – podatki rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych

47

Kryszajtys Joanna

Referent – ds. podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych

47

Śniadach Marzena  Inspektor - stanowisko ds. księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 52
Bączek Karolina Inspektor - księgowość podatkowa 52

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Jarzyło Andrzej

Naczelnik

38

Duda Dariusz

Zastępca Naczelnika 41

Stachelek Monika

Inspektor – inwestycje, zamówienia publiczne

36

Łynko Dorota Inspektor ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów 36

Wiliński Zbigniew

Inspektor – ewidencja  działalności gospodarczej, drogownictwo

54

Staniszewska Magdalena

Inspektor – mienie komunalne

32

Rakowska Agnieszka

Inspektor – ochrona środowiska

32

Pomichowski Jarosław

Inspektor – infrastruktura komunalna

53

Małż Damian

Inspektor – gospodarka gruntami

54

Straż Miejska

Fax. (86) 278 94 55

Małż Piotr

Komendant

55 lub 56

Niedbała Wiesław

Strażnik

55 lub 56

Samodzielne stanowiska pracy

Śliwka Mieczysław

Radca prawny

35

Urząd Stanu Cywilnego

Tyszka Barbara

Kierownik

34

Szymanowska Beata

Zastępca Kierownika

34

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl