Urząd Miasta Kolno

2017-12-06 13:24 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: od godz. 7:30 do 15:30

CENTRALA, SEKRETARIAT
Katarzyna Zielińska: (86) 278 94 30, (86) 278 21 33

BURMISTRZ MIASTA – ANDRZEJ DUDA: (86) 278 94 30, (86) 278 21 33

SEKRETARZ MIASTA – MIROSŁAW JÓZEF BAJOREK: (86) 278 94 43

SKARBNIK MIASTA – KATARZYNA DOROTA SIEDLECKA: (86) 278 94 50
FAX: (86) 278 94 60, (86) 278 31 00; NUMERY URZĘDU: (86) 278 94 + wew.

 

Komórka Organizacyjna

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr wew.

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Bajorek Mirosław

Sekretarz Miasta, Naczelnik

43

Okurowska Ewa

Zastępca naczelnika – oświata, sprawy społeczne

57

Zielińska Katarzyna

Inspektor - ds. kadr i obsługi sekretariatu

30

Zieja Joanna

Inspektor – ewidencja ludności, dowody osobiste

51

Kotlewski Dariusz

Inspektor – obrona cywilna, sprawy wojskowe

51

Zalewski Ryszard

Inspektor – sprawy administracyjno-gospodarcze, organizacja robót publicznych

49

Luty Monika

Inspektor – obsługa rady miasta

35

Jakimowicz Juliusz

Referent - promocja miasta

40

Konopka Andrzej

Redaktor naczelny „Miesięcznika Kolneńskiego”

40

Pomichowski Roman

Informatyk

39

Sobieski Tomasz

Informatyk

33

 

Pomichowska Edyta

Inspektor ds. profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii

2784820
  Peplińska Paulina Referent ds. świetlicy środowiskowej 2784820

Wydział Budżetu i Podatków

Siedlecka Katarzyna

Skarbnik Miasta, Naczelnik

50

Charubin Jolanta

Zastępca głównego księgowego

42

Święczkowska Anna

Główny księgowy jednostek budżetowych

48

Bagińska Anna

Inspektor – księgowość budżetowa

42

Góralczyk Barbara

Podinspektor – księgowość budżetowa

48

Greloch Daniela

Inspektor – księgowość budżetowa

48

Kubrak Małgorzata

Inspektor – podatki: rolny, środki transportu

47

Zalewska Dorota

Inspektor – księgowość podatkowa, podatki od nieruchomości

46

Śniadach Marzena  Stanowisko ds. księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 52

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Bronicki Tomasz

Naczelnik

38

Duda Dariusz

Zastępca Naczelnika 41

Stachelek Monika

Inspektor – inwestycje, zamówienia publiczne

36

Łynko Dorota Referent ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów 36

Wiliński Zbigniew

Inspektor – ewidencja  działalności gospodarczej, drogownictwo

54

Rakowska Agnieszka

Inspektor – ochrona środowiska

32

Pomichowski Jarosław

Inspektor – infrastruktura komunalna

53

Burzyńska Wanda

Inspektor – mienie komunalne

32

Popielarz Bogusława

Inspektor – gospodarka gruntami

54

Straż Miejska

Fax. (86) 278 94 55

Małż Piotr

Komendant

55 lub 56

Niedbała Wiesław

Strażnik

55 lub 56

Samodzielne stanowiska pracy

Śliwka Mieczysław

Radca prawny

35

Urząd Stanu Cywilnego

Fax. (86) 278 94 34

Tyszka Barbara

Kierownik

34

Szymanowska Beata

Zastępca Kierownika

34

 

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl