Burmistrz Miasta Kolno przypomina właścicielom nieruchomości zamieszkałych o corocznym obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kolejny okres rozliczeniowy do dnia 10 sierpnia 2022 r.

Deklaracje można składać osobiście w Urzędzie Miasta Kolno pok. Nr 11 (parter).
Burmistrz
miasta
Kolno
Andrzej
Duda

Aktualności
z Kolna

220803080342.jpg

Galeria
fotografii

Video
z życia Kolna

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl