Informacja dla niesłyszących klientów Urzędu Miasta Kolno

2020-05-18 10:00 | Opublikował: Tomasz Sobieski

W celu zagwarantowania osobom niesłyszącym funkcjonowania w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami Urząd Miasta Kolno daje możliwość korzystania z pomocy wideo-tłumacza. Urząd Miasta Kolno we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych przygotował usługę połączenia w formie online, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego.

Specjalne oprogramowanie zainstalowano w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno, gdzie osoba niesłysząca poprzez przeszkolonego urzędnika uzyska możliwość skomunikowania się w języku migowym w celu rozpoznania jej sprawy, z jaką zwraca się do Urzędu Miasta Kolno. 

Stanowisko z usługą wideo-tłumacza:

Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 - 500 Kolno, I piętro, pokój nr 113

Dane do kontaktu:

tel. 86 278 21 33; 86 278 94 30; e-mail: kolno@home.pl

Stanowisko do obsługi osób niesłyszących wyposażono w komputer z kamerą. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dobrej jakości transmisji głosu i obrazu.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl