Jednostki organizacyjne Miasta Kolno

2017-12-06 13:52 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 65a

18–500 Kolno

tel. (86) 278 20 06

e-mail: przedszkole.miejskie.kolno@gmail.com

http://www.pm4kolno.edupage.org

Dyrektor – Joanna Długozima

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 22

18–500 Kolno

tel. (86) 278 21 24

fax (086) 278 45 28

e-mail: szkola_podstawowa@op.pl

http://www.szkolanrjeden.edupage.org

Dyrektor – Lech Owczarczyk

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie

ul. Szkolna 8

18–500 Kolno

tel./fax (86) 278 23 36

e-mail: sp2kolno@gmail.com

http://www.sp2kolno.pl

Dyrektor – Dariusz Łosiewski

 

 

Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Marii Konopnickiej 4

18–500 Kolno

tel. (86) 278 22 21; (86) 278 23 33

fax (86) 278 23 33

e-mail: kokis@kolno.home.pl

http://kokis.kolno.home.pl

p.o. Dyrektora – Alicja Szymańska

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie

ul. Marii Konopnickiej 4

18–500 Kolno

tel. (86) 278 25 14

e-mail: mbpkolno@o2.pl

http://www.mbp.kolno.home.pl

Dyrektor – Maria Jolanta Siwik

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ul. Wincentego Witosa 4

18–500 Kolno

e-mail: mops@kolno.home.pl

Kierownik – Joanna Kowalewska – Kuklińska

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl