Oddając krew, ratujesz życie...

zdjęcia artykułu 1
2024-04-22 21:30 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Ambulans będzie parkował przed UM w piątek, 26 kwietnia, godz. 9:00-13:00.

Krew mogą oddać osoby zdrowe, pomiędzy 18, a 65 rokiem życia, które nie przyjmują żadnych leków. Trzeba mieć przy sobie dowód osobisty lub jakiś inny dowód tożsamości ze zdjęciem. Akcje tego typu są bardzo potrzebne, ponieważ - jak podkreślają lekarze - w bankach krwi brakuje tego najcenniejszego, niezbędnego podczas niemal wszystkich operacji leku. Akcje pobierania krwi w Kolnie będą przeprowadzane w każdy ostatni piątek miesiąca.

Oddając krew, ratujesz życie – przypominają lekarze.

Podstawowe informacje dla dawcy:

  • Może nim zostać osoba w wieku 18-65 lat.
  • Niezbędny jest dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania/zameldowania.
  • Waga powyżej 50 kg.

Przed oddaniem krwi:

  • Należy zjeść lekkostrawny posiłek oraz zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu.
  • Nie wolno spożywać alkoholu ani innych substancji zmieniających nastrój.
  • Należy ograniczyć palenie papierosów.

Regionalne Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Białymstoku

Oddział w Łomży

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl