Kolno na 17. miejscu wśród miast powiatowych w Polsce i na 2. w województwie podlaskim w rankingu wykorzystania środków unijnych

zdjęcia artykułu 2
2022-11-10 13:34 | Opublikował: Tomasz Sobieski

W rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” podsumowującym wydatki ze środków unijnych na inwestycje w latach 2014-2021. Kolno w 2022 r. w kategorii wydatki ze środków UE per capita zajęło 17. miejsce na 267 miejscowości w zestawieniu wszystkich miast powiatowych w Polsce. W województwie podlaskim Kolno uplasowało się w tym podsumowaniu na miejscu drugim. Liderem w regionie zostało Wysokie Mazowieckie.

Wydatki Miasta Kolno ze środków UE w latach 2014-2021 w zł per capita wyniosły 2 548,01 zł na jednego mieszkańca.

Bez nazwy.png

Ranking jest jedną z najważniejszych analiz pokazujących aktywność samorządów w Polsce. - Bardzo cieszymy się z tego, że nasze działania są zauważane i doceniane przez zespół profesjonalistów opracowujących krajowe rankingi. Jest to sukces bardzo wielu ludzi, którzy przyczyniają się najpierw do  napisania projektów i uzyskania dofinansowania, a potem realizacji tych działań – mówi, nie kryjąc zadowolenia, Burmistrz Kolna Andrzej Duda.

W omawianym rankingu samorządy zostały podzielone na siedem kategorii – województwa, miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty, miasta powiatowe, miasta inne i gminy wiejskie. Zestawienie obejmuje wartość dotacji pozyskanych przez samorządy (wraz ze spółkami komunalnymi) w latach 2014-2021, z uwzględnieniem zarówno dotacji inwestycyjnych, jak i na wydatki bieżące na podstawie analizy sprawozdań z wykonania budżetów.

Władze Kolna stosują jasne zasady. Samorząd jest po to, by zdobywać maksymalne zewnętrzne wsparcie finansowe, przy minimalnym angażowaniu swoich pieniędzy. - Obrany przez nas kierunek jest jak najbardziej słuszny, co obrazuje ranking przygotowany przez samorządowe pismo „Wspólnota”– przekonuje Andrzej Duda.

To nie pierwsza tak wysoka pozycja Kolna, którą dostrzegają profesjonaliści. Miasto w 2008 r. było liderem w Polsce (1. miejsce) w ocenie „Wykorzystania środków zagranicznych przez samorządy”. W kolejnym zestawieniu pisma Wspólnota „Wykorzystanie funduszy unijnych przez samorządy” w 2011 r. Kolno zostało sklasyfikowane na 4. miejscu w kraju wśród miast powiatowych oraz 6. pod względem wartości projektów UE.

W Kolnie w latach 2014-2021 dzięki środkom unijnym zrealizowano cały pakiet inwestycji. Miasto na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się nie do poznania. Przeprowadzono zadania, których celem jest szeroko rozumiana rewitalizacja miejskich przestrzeni i obiektów. - Przed nami jeszcze wiele projektów do wykonania. Myślę, że dzięki dobrej współpracy Urzędu Miasta, Rady Miasta Kolno i miejskiej spółki uda się przeprowadzić mniejsze i większe inwestycje, które będą długie lata służyć naszym mieszkańcom – podsumowuje burmistrz.

Opracowanie: Andrzej Konopka

źródło: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Nr_22-2022_Wydatki_ze_srodkow_UE.pdf

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl