Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej:

zdjęcia artykułu 3
2020-12-22 10:56 | Opublikował: Tomasz Sobieski
"Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 w Kolnie"

Wykonawca dokumentacji projektowej pracownia projektowa - PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE inż. Zygmunt Bieryło z upoważnienia Inwestora - Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących inwestycji drogowej: Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 w Kolnie, które z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) odbędą się w formie elektronicznej.

Głównym celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców i zainteresowanych podmiotów z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi zawartymi w koncepcji projektowej. Jednocześnie informujemy, że w czasie konsultacji społecznych zainteresowane osoby będą miały możliwość zgłaszania uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji.

 

Materiały dotyczące projektowanej inwestycji zamieszczono na stronach internetowych:
•  Pracowni projektowej - Projektowanie w Budownictwie inż. Zygmunt Bieryło:

   http://projektowaniedrog.bialystok.pl/Kolno/

  • Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich: www.pzdw.bialystok.pl
    • Urzędu Miasta Kolno: www.umkolno.pl

Uwagi i wnioski dotyczące inwestycji prosimy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 22.01.2021 r. pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na jeden z poniższych adresów:

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

inż. Zygmunt Bieryło

ul. Modrzewiowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny

email: zygmuntbierylo@wp.pl

lub
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6,
15-620 Białystok,
email: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

Każda przesłana wiadomość powinna zawierać informacje, której działki dotyczą uwagi lub wnioski, być podpisana przez właściciela działki lub osobę upoważnioną oraz zawierać dane umożliwiające późniejszy, ewentualny kontakt. Wiadomości anonimowe i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dalsze przekazywanie informacji o konsultacjach sąsiadom, mieszkańcom i znanym Państwu właścicielom działek położonych w obrębie projektowanej inwestycji celem dotarcia do jak najliczniejszej grupy osób zainteresowanych. W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na lokalizację zjazdów.

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w niniejszych konsultacjach.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl