Rusza nabór wniosków na grant dot. budowy instalacji OZE

zdjęcia artykułu 1
2022-01-14 11:58 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Burmistrz Miasta Kolno informuje o możliwości składania wniosków na grant w ramach wniosku o dofinansowanie na zadanie: „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie miasta Kolno”

Kolno, dnia 14 stycznia 2022r.


Mieszkańcy Miasta Kolno


ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta Kolno informuje o możliwości składania wniosków na grant w ramach wniosku o dofinansowanie na zadanie: „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie miasta Kolno” w ramach programu grantowego dotyczącego budowy instalacji OZE dla mieszkańców miasta Kolno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19,


Formularze dostępne są na stronie internetowej
www.umkolno.pl

Deklarację wraz z ankietą należy złożyć do 20.01.2022 r. do godz. 15:30 ( pok. 113 sekretariat urzędu Miasta)
Po ustaleniu listy rankingowej mieszkańcy, którzy zostali zakwalifikowani do projektu zostaną telefonicznie zaproszeni na spotkanie w dniu 24.01.2022 r. godz. 17.00 w sali kawiarnianej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.


Zaproszenie nasze kierujemy do mieszkańców, którzy zainteresowani budową na swoich budynkach mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Wsparciem publicznym objęte będą projekty dotyczące budowy instalacji wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej o mocy do 5 kW lub do podgrzewania ciepłej wody użytkowej z przeznaczeniem wyłącznie na potrzeby własne mieszkańców budynków mieszkalnych.

Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.

Wielkość poszczególnych instalacji będzie uzależniona od ilości domowników oraz potrzeb mieszkańców (wyposażenia budynków).

Nie dopuszcza się montażu instalacji na dachach o pokryciu zawierającym azbest.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl