Zarządzenie Nr 237/21 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 15 września 2021 r.

2021-09-15 11:10 | Opublikował: Tomasz Sobieski
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl