Burmistrza Kolna z absolutorium

zdjęcia artykułu 42
2021-06-30 15:18 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W piątek 25 czerwca odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kolno za 2020 rok.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu przyjęciem protokołu z poprzedniego spotkania i wysłuchaniem sprawozdania burmistrza z prac między sesjami.

Rada obradowała w ustawowym składzie. Na sesję przybyło 14 samorządowców, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę absolutoryjną.

Absolutorium Burmistrzowi Miasta Kolno za 2020 rok udzielono po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kolno za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego miasta Kolno za 2020 r. Radni przed głosowaniem zapoznali się też z opinią Komisji Rewizyjnej, którą reprezentował przewodniczący Jan Żubrowski oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Obie pozytywnie oceniły stan finansów miasta i nie wniosły żadnych zastrzeżeń odnośnie realizacji dochodów i wydatków oraz zleconych zadań za ubiegły rok.

Dochody w mieście w 2020 roku zrealizowano na kwotę 59 561 605,22 zł. tj. w 106,28% w stosunku do planu, a wydatki w stosunku do planu wykonano w 93,02% czyli na sumę 52 835 027,88 zł. - Ten budżet został wykonany bardzo dobrze, a jego największym jakim mogliśmy sobie wyobrazić plusem, bo nie zakładaliśmy tego na początku tamtego roku, kiedy z panią skarbnik i z panami naczelnikami wydziałów konstruowaliśmy ten budżet, jest fakt, że uda nam się spłacić około miliona kredytu i nie zaciągać nowego. Można powiedzieć, że dokonaliśmy cudu przy tym budżecie, bo przy tylu inwestycjach spłaciliśmy kredyt i nie zaciągnęliśmy następnych kredytów. Sytuacja jest idealna. W tym roku być może też tak nam się uda. A proszę zobaczyć, ile zrobiliśmy, ile inwestycji, ile dróg wykonanych na terenie miasta, ile remontów skończyliśmy. W zasadzie ten budżet był budżetem optymalnym i chciałbym, żeby następne budżety wyglądały bardzo, bardzo podobnie. Bo to by oznaczało dynamiczny rozwój miasta i spłatę kredytu. Na dzisiaj, Szanowni Państwo, nasza sytuacja po zamknięciu tego budżetu, jeżeli chodzi o kredyt tego miasta, to jest 21-20 realnie 22% zadłużenia. Jesteśmy w tej chwili jednym z najmniej zadłużonych w województwie podlaskim samorządów. Bo niektóre osiągnęły już poziom 45-50%. Udało nam się pozyskać masę środków z programów zewnętrznych. Otrzymaliśmy ogromne środki z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z programu rządowego wspierającego samorządy. Na remonty szkół otrzymaliśmy 4,5 mln złotych i to jest dofinansowanie w wysokości bodajże 85%. Jeżeli chodzi o rewitalizację, to otrzymaliśmy dofinansowanie wysokości 90% - tylko 10% własnych środków budżetowych przeznaczyliśmy na tę realizację – mówił burmistrz.

- Serdecznie Państwu dziękuję za zaufanie i myślę, że następne lata będą równie owocne jak ten rok, który minął. Problemów do rozwiązania mamy naprawdę bardzo wiele, mimo że częściowo, powolutku niektóre rozwiązujemy to przed nami jeszcze naprawdę wiele zadań, ale też wiele szans. Bo Krajowy Plan Odbudowy już się rozpoczął. To program pilotażowy, na który będziemy składali zadania. To mogą być duże zadania. Ja myślę, że niebawem spotkamy się w takim trybie przyspieszonym na komisjach i przedyskutujemy, które z najbardziej priorytetowych zadań złożymy w pierwszym etapie. Można składać trzy zadania. Mam nadzieję, że te wybory na następne programy będą tak trafne jak te, których dokonywaliśmy dotychczas.

Dziękuję bardzo za to, że doceniliście ten trud, który wkładamy, bo to absolutorium tak naprawdę nie jest tylko dla mnie. To jest też dla wszystkich pracowników urzędu, którym chcę przy tej okazji również podziękować za ogromną pracę jaką wykonali w roku poprzednim. Mieliśmy dużo problemów, bo wydziały były często zdziesiątkowane ze względu na pandemię. Mieliśmy kilkanaście osób, które musiały pozostać na kwarantannie. Musieliśmy pracować zdalnie. Nie było łatwo i obawiałem się, że niektóre projekty mogą polec. Ale udało nam się zrealizować faktycznie w 100% założenia. Dlatego tutaj chcę wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Chcę również podziękować radnym za zaufanie, ale również za to, że dzięki dobrej współpracy możemy dojść do porozumienia, co do projektów. Niekoniecznie musimy robić to pod publikę i na sesjach, a robimy to w zaciszu komisji. Chociaż te dyskusje często nie są łatwe, udaje nam się znaleźć kompromis i dzięki temu kompromisowi, myślę, że budujemy nasze miasto. Myślę, że miasto pięknieje i być może sami tego czasami nie widzimy, bo jesteśmy w środku, zapewniam was, że ludzie, którzy przyjeżdżają do Kolna często, koniecznie chcą umówić się ze mną. Ostatnio tak było z pewnym profesorem, który nie był przez 11 lat w naszym mieście i gratulował nam wszystkim, całemu samorządowi tak dynamicznego rozwoju i tylu inwestycji, które nie tylko wpływają na wizerunek naszego miasta, ale przede wszystkim na jego rozwój.                  

W dalszej części obrad podjęto uchwały:

-  w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno za 2021 rok.

-  w sprawie zmiany Statutu Miasta Kolno. Wnioskodawcą, jeżeli chodzi o tę uchwałę był burmistrz Andrzej Duda, który motywuje powód zmian Statutu dostosowaniem do ustawy samorządowej. - Chcę przypomnieć Państwu, że my nie w pełni przystosowaliśmy Statut do obowiązującego prawa. W ustawie samorządowej jest bardzo precyzyjny i czytelny zapis, że interpelacje i pytania można składać, ale można je składać na piśmie i myślę, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Bo jak Państwo widzieliście przez te dwa lata mieliśmy tutaj koncert zapytań, na które pan przewodniczący zawsze mnie wywoływał do odpowiedzi. My mieliśmy niekiedy 30-40 minut czasu na przygotowanie odpowiedzi, które dotyczyły gdzieś tam jakiś obszarów, na które trudno, Szanowni Państwo, tak ad hoc odpowiedzieć. Mieliście Państwo też przykłady, że odpowiadając ustnie na interpelacje albo ja jakiś błąd popełniłem, albo źle zinterpretowano moje słowa. Ja musiałem potem udowadniać, dochodziło do konfliktów, że nie mówiłem tak jak ktoś myślał. Myślę, że czas już na to, aby tak jak w innych samorządach - powiatowym i innych te interpelacje kierować na piśmie. Nie będzie wtedy takich niejasności. Poza tym jest czas na to, bo mamy 14 dni, żeby na trudne pytania przygotować sobie odpowiedź. Więc po prostu to jest wniosek praktycznie, moim zdaniem, formalny. Dlatego bardzo do Państwa apeluję, żebyście dostosowali nasz statut do tego prawa, które obowiązuje – tłumaczył burmistrz.                       

-  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kolno.

-  w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Odbyła się również dyskusja nad nadaniem nazwy rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego, Wincentego Witosa i Kolejowej. Zgłoszono propozycje: 1. Podporucznika Śmiałego, 2. Żołnierzy Wyklętych, 3. Jana Pawła II., 4. Narodowych Sił Zbrojnych, 5. „Roga” Rogińskiego.

W punkcie obrad - wolne wnioski - głos zabrała mieszkanka Kolna, która m.in. zwróciła uwagę na problem czyszczenia kratek ściekowych i kanalizacyjnych w mieście po ostatniej burzy. Jak twierdzi sprawa zalewania jej posesji po każdej burzy ciągnie się od dwóch lat i wszystkim jest znana i nic w tej sprawie w dalszym ciągu nie jest zrobione. Mieszkanka pytała burmistrza kto odbierał taki mały przekrój rur, że one nie odprowadzają wody, która płynie do niej na posesję. - Schody już mi się zapadają i nie wiem, co mam powiedzieć, bo jestem bardzo zdenerwowana tą sytuacją - mówi zainteresowana. - Dlaczego wczoraj po ulewie nikt z Państwa - z władz, pracowników PUK, radnych nie przyszedł sprawdzić, co się dzieje. Woda z głównej ulicy przelewa mi się na posesję chociaż było zapewniane, że z drogi woda nie będzie się do mnie przelewać. Niestety woda leci z głównej ulicy do mnie przez cały czas – przekonuje zdenerwowana mieszkanka ulicy Kościelnej, która całą sytuację ma nagraną również na filmiku.

W odpowiedzi burmistrz podkreśli, że miasto nie jest zarządcą tej drogi, bo jest to droga powiatowa. - Staram się bardzo Pani pomóc i bardzo proszę o ten filmik. Nieprawdą jest, że nikogo nie było, bo był pan przewodniczący rady, do którego dzwoniłem – tłumaczył burmistrz. - Zapewniano nas, jak pani wie, że po zmianie systemu dotyczącego separatora takich sytuacji nie będzie. Na pewno będziemy wnioskowali dalej do GDDKiA o to, by dokonano układu przelewowego nad separatorem. Bo naszym zdaniem, mimo wszystko, patrząc po tej wczorajszej ulewie, która była ogromna jednak ta woda w pewnym momencie stoi przed separatorem. Ja rozmawiałem z GDDKiA oraz z władzami powiatu i prosiłem, aby zrobiono dodatkowe dwie kratki po Pani stronie. Oni powiedzieli mi wtedy, że postarają się zrobić przekrój poprzeczny kratki - czyli w poprzek całej ulicy, która odprowadzi wodę. Krajówka cały czas uważa, bo byliśmy na spotkaniu z merytorycznymi pracownikami w Białymstoku, którzy odpowiadają za ten stan rzeczy i za tę inwestycję, że do Pani nie przelewa się woda z krajówki. Dlatego proszę o Pani nagranie. Ja mam nagrane, co było w tamtym roku i jak jest w tym i to porównamy. Na pewno będziemy apelowali do GDDKiA o to, żeby zrobili system przelewowy, bo my mamy również podobny problem z przepompownią kanalizacyjną, która w momencie zalania przestaje pracować. Wtedy część nieczystości trafia po prostu do naszej Łabnianki i to jest bardzo niebezpieczne. To była pierwsza ulewa od tamtego roku po zmianie tego separatora na inny, ale naszym zdaniem nie jest do końca to tak, jak powinno być i ja na pewno wystosuję odpowiednie pisma, załączymy te filmiki i tyle możemy dla Pani zrobić. My nie mamy prawa tam wejść i przebudować tego separatora, bo to nie jest nasze mienie ani nie mamy prawa ingerować w drogę powiatową. Jeśli będą chcieli dołożymy im z miasta pieniędzy, bo to też im obiecywałem – podsumował Andrzej Duda.

Podczas sesji burmistrz Andrzej Duda, w imieniu Wojewody Podlaskiego, zwrócił się do radnych i do mieszkańców z apelem o to, byśmy wszyscy udawali się na szczepienia. - Liczba szczepiących się czy chętnych do szczepień maleje. Bardzo gorąco namawiam osoby szczególnie w wieku 65+, aby z tych darmowych szczepień skorzystać. Chcę również poinformować i zwracam się z apelem, aby Państwo informowali wszystkich, którzy nie mogą samodzielnie przybyć, mają orzeczenia o niepełnosprawności i problem z dotarciem na miejsce. Pomożemy takim osobom dotrzeć do punktów szczepień i zapewnimy darmowy transport. Osoby 70+ mogą sobie zamówić szczepienie, które odbędzie się w domu. Bardzo gorąco do tego zachęcam. Bo pamiętajmy, że pandemia jest, ten wirus nie zginął i mamy akurat taką aurę, w której on jest uśpiony, ale on wróci. Jeżeli my nie zrobimy wszystkiego, żeby zabezpieczyć się przed tym wirusem to on na pewno zaatakuje. Dlatego apeluję, żebyście przekazywali do mieszkańców, do sąsiadów do znajomych, żeby wszyscy, którzy się jeszcze nie zaszczepili skorzystali z tych szczepień.

W sesji oprócz radnych i Burmistrza Miasta Kolno uczestniczyli: naczelnicy Urzędu Miasta Kolno, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu, mieszkańcy Kolna oraz przedstawiciele lokalnych mediów.  

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl