Można już korzystać z wyremontowanego placu zabaw przy SP 2

zdjęcia artykułu 9
2021-06-25 09:58 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Remont placu zabaw znajdujący się na terenie szkoły przy kolneńskiej „Dwójce” rozpoczął się w drugiej połowie kwietnia. Władze zdecydowały się na modernizację obiektu ze względu na bardzo zły stan nawierzchni, co zgłaszali również na sesji radni miejscy.

- To był już plac zabaw, który uniemożliwiał zabawę i groził kontuzjami – podkreśla Andrzej Duda Burmistrz Miasta Kolno - Poruszanie się po jego terenie, zwłaszcza przez małe dziecko, to była wędrówka po prawdziwym torze przeszkód. Całe szczęście, że sama nawierzchnia, chociaż nierówna, była jednak miękka. Burmistrz przypomina, że tego typu projekty były realizowane z programów rządowych i miały ściśle narzucone rozwiązania techniczne. Na placu przy SP 2 były to na przykład kolory i rodzaj nawierzchni.

 – My już wiedzieliśmy, że ta nawierzchnia nie jest doskonała, ponieważ kiedyś wykonywaliśmy z podobnych materiałów boisko przy SP 1 – mówi Andrzej Duda. – Miało być fantastyczne, a niestety te elementy puzzlowe nie są tak dobre, jak normalny tradycyjny montoflex, który wybraliśmy do boiska w SP 2. Burmistrz twierdzi, że właśnie, między innymi, z tego powodu nie zdecydował się na budowę Orlika w Kolnie, którego nie można byłoby w ogóle modernizować. – Dopiero później zaczęły wchodzić programy, które umożliwiały jakieś tam odstępstwa. Początkowa faza była taka, że był określony szczegółowo wymiar i technologia, włącznie z kolorystyką podłoża – podsumowuje.

Z 6 ofert, jakie zostały złożone do Urzędu Miasta i spełniały warunki zapytania ofertowego, do przeprowadzenia zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie” została wybrana firma Masters Rubber Cichopek Roman z Mysłowic. Wykonawca przedstawił ofertę na zrealizowanie w/w zadania z najniższą ceną 94 804,71 zł brutto.

Remont placu zabaw w SP 2, który oficjalnie oddano do użytku 23 czerwca (środa), w całości zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Kolno. Burmistrz Andrzej Duda ma nadzieję, że przeprowadzona inwestycja zachęci najmłodszych do aktywności na świeżym powietrzu i dostarczy im wiele radości.

W zakresie prac wykonawcy był m.in.: demontaż starej nawierzchni (290 m2) i jej utylizacja (ok. 10 t). Wyrównanie i uzupełnienie podbudowy, wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej, bezspoinowej o kolorze zielonym i czerwonym. Dodatkowo rozbudowano plac o 30 m2 i do wyposażenia znajdującego się na placu zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe typu „Karuzela Staś”.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl