Burmistrz Kolna z absolutorium

zdjęcia artykułu 14
2017-06-30 13:30 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Jednogłośną decyzją Rady Miejskiej, Burmistrz Andrzej Duda uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za 2016r.

W piątek 30 czerwca kolneńscy samorządowcy obradowali w ramach XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta. Obrady rozpoczęto o godzinie 12:00 w sali kawiarnianej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Marii Konopnickiej 4. Najważniejszym punktem spotkania była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kolno z wykonania budżetu za rok 2016.

W porządku dziennym posiedzenia, na wstępie obrad, przewidziano zapoznanie obecnych z informacją dotyczącą działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Miasto Kolno dzięki zmianom zasad, które pozwoliły aplikować o środki z programu miastom do 20 tys. mieszkańców, do lokalnej grupy dołączyło dopiero w tej kadencji. Już na starcie naboru wniosków, które rozpoczęły się w 2016 roku, samorząd Kolna, stowarzyszenia i przedsiębiorcy aktywnie rozpoczęli działania, by pozyskać jak najwięcej dotacji. Do miasta napłynie ponad milion złotych na realizację już rozstrzygniętych naborów. Szczegóły finansowania na lata 2014-2020 LGD „Krainy Mlekiem Płynącej” przybliżyła obecna na piątkowej sesji wiceprezes stowarzyszenia Agnieszka Rutkowska. – Udało się nam już przeprowadzić i rozstrzygnąć 6 naborów z zakresu zachowania dziedzictwa narodowego -  przyznano ogółem prawie 300 tys. zł. trzem parafiom. 16 osób z ośmiu gmin, w tym aż 6 z terenu miasta Kolno, otrzyma kwotę po 50 tys. na założenie działalności gospodarczej. Sześciu przedsiębiorców (4 z Kolna) pozyska po 150 tys. każdy na rozwój przedsiębiorczości. Środki przekazane będą również na wsparcie małych szkół (ponad 600 tys.) i edukację przedszkolną (ponad 150 tys.). Z tej puli do Kolna trafi 50 tys. na realizację programu „Doświadczam i poznaję świat”poinformowała wiceprezes. Ogłoszono też nabór na rewitalizację miast i wsi – Kolno aplikuje z tej puli na kwotę 700 tys. Nabory przeprowadzone będą również na infrastrukturę społeczną z RPO, rozwój aktywności lokalnej i usługi opiekuńcze (z Europejskiego Funduszu Społecznego), odnowę wsi i miast i na promocję. Agnieszka Rutkowska poinformowała również o możliwości zaznajomienia ze szczegółami naborów w siedzibie biura w Małym Płocku i poprzez Burmistrza Miasta Kolno (członka stowarzyszenia).

Po prezentacji LGD „Krainy Mlekiem Płynącej” przystąpiono do udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Kolno za 2016 rok.

Andrzej Duda omówił szczegóły dotyczące wykonania budżetu miasta za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe miasta Kolno za 2016 r. Planowane dochody zrealizowano w 99,23 % na kwotę 37 138 641 zł. Wydatki wykonano w 93,12 % (34 250 90 zł.) W ubiegłym roku przy realizacji finansów miasta wypracowano ponad 2 mln oszczędności. – Założyliśmy na 2016 rok budżet bardzo oszczędnościowy. Mimo tego udało się nam zrealizować inwestycje na ponad 2,5 mln mówił burmistrz. - Główne realizowane w ubiegłym roku projekty to: rekultywacja wysypisk śmieci (miasto było liderem projektu przeprowadzonego w województwie podlaskim), inwestycje drogowe (około 0,5 mln), wykup udziałów w hali sportowej od Starostwa Powiatowego (600 tys.). Udało się też opracować projekty i dokumenty na blisko 300 tys. a ich efektem jest złożenie 14 wniosków o aplikację środków zewnętrznych. Ogólna pula środków, o które stara się miasto wynosi 24 mln. Złożyliśmy wnioski do różnych instytucji m. in. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Sportu, marszałka woj. podlaskiego, ministerstw i programów ponadregionalnych – dodał Andrzej Duda. Nadwyżka budżetowa będzie w części przeznaczona na spłatę kredytu. Obecny próg zadłużenia miasta to 18 %. - Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, która pozwala nam sięgać po nowe środki na rozwój miastaprzekonywał burmistrz. Prawie 1 mln 100 tys. z nadwyżki przeznaczono na wykup gruntów, które powiększą istniejący już Park Inwestycyjny. - Kolno jest jedynym samorządem w województwie aplikującym o środki w kwocie 9 mln na uzbrojenie terenów pod inwestycje więc jesteśmy pewni, że otrzymamy wnioskowaną kwotę czyli 95 % dofinansowania inwestycji informował burmistrz.

Po odczytaniu wniosku i opinii z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jana Żubrowskiego radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Kolno. Absolutorium uchwalono jednogłośnie. Andrzej Duda podziękował radnym za współpracę i przychylność przy realizacji ubiegłorocznego budżetu. - Nie politykujemy, ale działamy merytorycznie i to jest droga do dobrego zarządzania finansami miastamówił Andrzej Duda. - Nasze posiedzenia przebiegają bardzo sprawnie i koncentrują się nad podejmowaniem uchwał sprzyjających rozwojowi miasta. Wszelkie spory, ścieranie poglądów są wypracowywane na komisjach, a wspólne ustalenie stanowiska ułatwia prace w wielu wymiarach – podsumował burmistrz.

 

Na sesji podjęto też uchwały dotyczące:

 - zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 rok,

 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu,

 - zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Kolno,

 - zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.

 

Przyjęto również sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za 2016 r.

Burmistrz udzielił odpowiedzi na wcześniejsze zapytanie dotyczące tymczasowej lokalizacji dworca. Organizacja i urządzanie miejsca pod zastępczy dworzec leży po stronie przedsiębiorcy. Miasto wydzierżawiło na czas prowadzonej inwestycji (do końca października 2018 r.) część terenu po starej masarni przy ulicy Sienkiewicza. Tam postawiony będzie kontener służący jako tymczasowy przystanek, z którego będą mogli korzystać wszyscy przewoźnicy.  Mieszkańcy ulicy Bocznej, poprzez swojego radnego, podziękowali za utwardzenie drogi kostką brukową.

W piątkowej sesji wzięli udział: Burmistrz Miasta Kolno, radni miejscy, Agnieszka Rutkowska – wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, kierownictwo Urzędu Miasta, prezesi i dyrektorzy jednostek podległych miastu i przedstawiciele lokalnych mediów.

 

Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl