Za nami XIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 53
2021-04-26 14:30 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W piątek, 23 kwietnia 2021 r. odbyła się XIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Samorządowcy obradowali w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu od godziny 12:00.

Obrady rozpoczęły się minutą ciszy upamiętniającą wieloletniego radnego miasta Kolno śp. Stanisława Antonowicza, który zmarł 15 kwietnia br. Pracę w samorządzie sprawował w latach 1998 – 2018 (m.in. członek zarządu miasta Kolno w latach 1998 – 2002 i wiceprzewodniczący rady miasta w latach 2010 – 2014).

W ustnych zapytaniach radni, m.in. poruszyli kwestię terminu naprawy sygnalizacji świetlnej przy ulicy Wojska Polskiego i Sobieskiego. Przedłużająca się naprawa wynika z wymagań producenta - Zgodził się on zmienić podzespoły sterujące, ale zażądał wszystkich pomiarów, okablowań, urządzeń, które współpracują z tym sterownikiem i te pomiary trwają – informował Andrzej Duda. - Dyrektor GDDKiA zapewnia nas, iż dokłada wszelkich starań, aby sygnalizacja naprawiona była jak najszybciej. Według burmistrza wydłużenie naprawy może być związane również z pandemią. – Bardzo dużo osób przebywa ostatnio na kwarantannie i w izolacji. Tak naprawdę nie ma rąk do pracy. Musimy się uzbroić w cierpliwość i niestety nic na to nie poradzimy.

Radni pytali też o piasek, który został po zimie na ulicach i zalega między chodnikami a drogami. Czy PUK ten piasek będzie zbierał, bo wiadomo, że jak przyjdą deszcze będzie on spływał do kanalizacji odprowadzającej wodę, tzw. deszczówki, która potem może zostać zapchana. - Piasek na naszych ulicach raczej jest usuwany systematycznie – odpowiedział burmistrz. - Natomiast jeśli chodzi o piasek na ulicach dróg powiatowych, dróg krajowych czy wojewódzkich to nie mamy na to wpływu. Monitujemy i prosimy o to, ale w moim odczuciu, te drogi utrzymywane są w niezłym stanie. Burmistrz podkreślił, że każda kanalizacja deszczowa ma separatory i ten piasek tam nie spływa. - To są dosyć duże separatory my je czyścimy raz w roku, a tak naprawdę po ostatnich odbiorach uważam, że moglibyśmy je czyścić raz na dwa lata. Akurat ten, który był na drodze krajowej to potwierdziło się, że zawierał wady konstrukcyjne. Bez względu na to czy ten piasek tam trafiał czy nie dalej nie był drożny.

Samorządowcy przypominali też, że w tamtym roku, po dwudniowych opadach deszczu, burmistrz obiecał mieszkance zalanej posesji przy ulicy Kościelnej, że będzie tam zamontowana dodatkowa kratka i podniesiony wjazd. Czy zaplanowane jest to do zrobienia w tym roku czy w związku z naprawą przepustowości separatora woda jest już odbierana w takiej ilości, że problem ten się rozwiąże. - Rozmawiałem z Generalną Dyrekcją i z zarządem dróg powiatowych i były deklaracje, że kiedy nie pomoże ten separator, który był niewątpliwie uszkodzony, to takie prace będą wykonane. Na dzień dzisiejszy po naprawach separatora nie zdarzył się żaden epizod, który by wskazywał na to, że nie będzie to działać tak jak należy. Ja zwracałem uwagę zarówno GDDKiA i wystosowałem już prośbę do pana starosty, żeby dołożyć tam kratkę. To, co my możemy zrobić to po prostu apelować i to robimy - odpowiadał Andrzej Duda.

Po raz kolejny pytano włodarza czy zużycie wody spadło czy podniosło się przed wprowadzeniem opłaty śmieciowej od tzw. wody. Burmistrz przypomniał, że na to pytanie będzie już opowiadał po raz trzeci. - Porównywaliśmy już zużycie wody za 2019 rok, w którym było 256,320 m3 i za 2020, które wynosiło 296,926 m3 i okazuje się, że nastąpił minimalny wzrost.

Dociekano też czy są plany na ten rok podniesienia stawek za zużycie wody i za ścieki? Andrzej Duda uważa, że to w dłuższej perspektywie nieuniknione i musi to kiedyś nastąpić.

Informowano również, że w biuletynie ogólnopolskim światowego związku Armii Krajowej jest informacja o Torbiczu i artykuł, który radę, władze miasta i mieszkańców przedstawia w niezbyt dobrym świetle. Opinia wojewody w tej sprawie jest taka, że to nie rada podejmuje decyzje o uhonorowaniu śp. Torbicza tylko burmistrz. Czy w związku z tym pan burmistrz zgodzi się na powieszenie tablicy upamiętniającej tę osobę w sali konferencyjnej urzędu miasta? - Z tego co pamiętam rada głosowała w tej sprawie i podjęła decyzję, żeby jednak wstrzymać się z upamiętnieniem śp. Torbicza. Więc na razie i ja się wstrzymuję. Myślę, że się spotkamy i podejmiemy decyzję. Nie chcę też działać wbrew woli radnych, bo nie taka jest tutaj moja rola. Ja raczej chcę współpracować z radą i chciałbym, żeby wszystkie decyzje, które podejmujemy były podejmowane wspólnie. Szanuję państwa decyzję i na pewno, jeżeli będę miał ją podjąć będę się konsultować z radą – uzasadniał Andrzej Duda. 

Było też pytanie dotyczące obietnicy zagospodarowania terenu wokół pomnika Piłsudskiego koło poczty. Przy otwarciu pomnika w 2019 roku burmistrz obiecał, że skwerek wokół będzie zagospodarowany i położona będzie nowa kostka. Radnych interesowało, czy planujemy w tym roku ten obszar zagospodarowywać czy nie? Burmistrz przyznał, że są takie plany, ale pandemia trochę to sparaliżowała. - My musimy przeprowadzić rozmowy z Pocztą Polską dotyczące użyczenia gruntu. Ten grunt nie należy do miasta. Rozmawiałem z dyrektorem poczty w zeszłym roku i uzgodniliśmy, że odpuszczamy sobie na razie te rozmowy i negocjacje do momentu, kiedy nie ustanie pandemia.        

Dużo zapytań dotyczyło spółki PUK. Pracownicy skarżą się, że są bardzo słabo wynagradzani – radni pytali, czy jest możliwość podwyżek dla zatrudnionych? Te płace rosną w PUK, ale one rosną na zasadzie płac minimalnych. Zapewniam państwa, że zarówno prezesi i wiele osób na tych najniższych stanowiskach mają płace minimalne. Prezesi mają płace wynikające z tabel, a ci którzy są na niższych stanowiskach wynikające z ustawy o płacach. Na pewno tę sytuację trzeba zmienić, ale żeby ją zmienić to trzeba mieć dochód. Trzeba mieć spory dochód, bo spółka musi inwestować- uważa Andrzej Duda.

Radni dopytywali też o zmiany w składzie zarządu spółki - czy wynikają one z negatywnej oceny osoby, która przestała być członkiem zarządu czy są jakieś inne powody – zastanawiali się radni. Burmistrz tłumaczył, że zmiana wiceprezesa nastąpiła w sposób ewolucyjny - Na emeryturę odszedł jeden z mistrzów i nastąpiły przesunięcia. Jeden z kierowników przeszedł na stanowisko do spraw węzłów, natomiast dotychczasowy wiceprezes zastąpił kierownika ciepłowni. Na wiceprezesa powołany został Marcin Gromadzki – Ma naprawdę dużo wiedzy, dużo zapału do pracy, jest młody i mam nadzieję, że wprowadzi do spółki ten dynamizm, którego jej bardzo potrzeba – podkreślał burmistrz dodając, że przed spółką jest ogromne zadanie w postaci modernizacji ciepłowni. 

Pytano też o reorganizację w odbiorze śmieci przez spółkę. Czy PUK planuje zmianę pojemników, które mogą okazać się za małe w związku z tym, że śmieci są teraz odbierane raz na dwa tygodnie? Na to pytanie burmistrz udzieli odpowiedzi na następnej sesji po spotkaniu i wyjaśnieniu kwestii z prezesem PUK.             

Mieszkańcy przy ulicy 11-Listopada 7 zwrócili się z prośbą za pośrednictwem radnego okręgu o postawienie przy bloku koszy na śmieci. Wcześniej tam były kosze przy każdej klatce, a na ten moment nie ma żadnego. Burmistrz poinformował, że kosze, które stały przy blokach zostały poniszczone i je stamtąd zabrano. - Postawimy tam teraz kosze ciężkie może uda się, że przetrwają.

W związku z rewitalizacją parku, który dobiega końca, radnych interesowała również możliwość rozszerzenia tego projektu o elementy zabawowe. - W tej sprawie wpłynął do mnie wniosek i chcę poinformować, że wnieśliśmy do tego projektu elementy zabawowe. To nie będzie takie wyposażenie, jak huśtawki, ale będzie 6 takich elementów do zabaw intelektualnych. To będzie taki skwerek, gdzie dzieci będą mogły się bawić. Będą miały dużą kostkę Rubika, liczydła i będą tam elementy zabawowe dla dzieci w różnym wieku. Na pewno będzie to rozwiązanie innowacyjne. Takiego placu zabaw jeszcze nie ma i myślę, że spełni swoją rolę i dzieci będą zadowolone. Wniosek nasz został uwzględniony – przekonywał Andrzej Duda.

Radni pytali też o możliwość w tym roku remontu ulicy Grunwaldzkiej i Łabno Duże - Najpierw planujemy remont ulicy Łabno Małe, a na Łabno Duże i Grunwaldzką w tym roku nie mamy już przeznaczonych żadnych środków – wyjaśnił burmistrz.

W dniu sesji przyjęto uchwały:

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2021-2031,

- w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2021 rok,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Dębowej, Lipowej, Dąbrowskiej w Kolnie,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Przemysłowej i Składowej w Kolnie,

- w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę,

- w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie,

- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

 - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii nt. przeprowadzenia Referendum Ludowego.

 - w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Na piątkowym spotkaniu przyjęto również sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

W sesji oprócz radnych miejskich i Burmistrza Miasta Kolno uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl