Rada Miasta Kolno uchwaliła budżet na 2021 rok

zdjęcia artykułu 42
2020-12-30 06:26 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W poniedziałek, 28 grudnia 2020 r. odbyła się ostatnia w tym roku, XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Samorządowcy obradowali w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Spotkanie rozpoczęto o godzinie 12:00.

Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu miasta Kolno na 2021 rok. Przed głosowaniem burmistrz omówił projekt przyszłorocznego planu finansowego. Odczytano opinie poszczególnych komisji Rady Miasta i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Podjęcie decyzji poprzedziła dyskusja. Dwunastu radnych poparło budżet miasta Kolno na 2021 rok. Dwóch samorządowców wstrzymało się od głosu, a jeden nie uczestniczył w sesji.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 49 092 429,00 zł, a wydatki na 51 192 429,00 zł. W 2021 roku przewidywana jest realizacja szeregu inwestycji w kwocie około 6 mln, m. in. budowa ulicy Floriana, Placu Wolności, Zielonej i Sosnowej oraz parkingu przy miejskim przedszkolu.

- Budżet ten będzie zapewne wkrótce modernizowany. Otrzymaliśmy środki, których jeszcze nie wprowadziliśmy. Czekamy także na następne środki - niebawem będzie rozstrzygnięcie, ponieważ składaliśmy wnioski. Na pewno na przełomie marca i kwietnia będzie nowelizacja tego budżetu. Być może w połowie roku się okaże, że nie będziemy musieli zaciągać kredytu, podobnie jak w tym roku - argumentował Andrzej Duda.

 

W ustnych zapytaniach poruszono m.in. temat szczepień przeciwko Covid-19 na terenie miasta Kolno. W odpowiedzi burmistrz zaznaczył, że ten temat nie jest w jego kompetencjach. Pytania powinny być bowiem kierowane do starosty. Podkreślił, że nie zarządza służbą zdrowia w powiecie. Poinformował, że taki harmonogram opracuje prawdopodobnie kolneński szpital. – Z tego co wiem, do szczepień planowane jest wykorzystanie naszej hali sportowej KOKiS – tłumaczy Andrzej Duda. – Mowa jest o okresie dwóch miesięcy. Ja osobiście uważam, że należy się zaszczepić – podkreśla burmistrz. Informacja o harmonogramie ma pojawić się na stronie Urzędu Miasta Kolno, w Miesięczniku Kolneńskim i w mediach, z którymi miasto współpracuje.

W dniu sesji przyjęto uchwały: 

- w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2020 rok,

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2021-2032,

- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu podlaskiemu,

- w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku,

- w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno na rok 2021,

- w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno na lata 2021-2024,

- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kolno,

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kolno.

Na zakończenie sesji burmistrz podziękował radnym za to, że popierają proponowane inicjatywy i zagłosowali za przyjętym budżetem. - To jest naprawdę istotne i widzicie Państwo, że staram się, żeby to miasto się rozwijało. Żeby ludzie byli zadowoleni z naszej pracy. Wszędzie podkreślam, Szanowni Państwo, że bez rady, która wspiera burmistrza nie byłoby postępów. Czasami wskazuję różnego rodzaju rozwiązania, na które się godzimy, ale bez waszego wsparcia nic bym nie zrobił. Bo wyobraźcie sobie Państwo, żebyście wszyscy się wstrzymali przed uchwaleniem budżetu. To nie byłoby tego budżetu, nie zrobilibyśmy nic. Za to, Drodzy Państwo, chcę wam z całego serca podziękować – mówił burmistrz.

- Myślę, że mijający rok był również udany dla naszego miasta. Bo rozpoczęliśmy naprawdę wiele inwestycji i to inwestycji po konsultacji z mieszkańcami. Bo nie po raz pierwszy poprosiłem mieszkańców, jeżeli chodzi o inwestycje w parku, czy innego rodzaju inwestycje jak ulice, o zdanie. Ustaliliśmy zakres, ilość wyciętych drzew i na przykład rozszerzenie czy nie ulicy. Dotyczyło to nawet małych ulic np. ul. Zielonej. Spotkałem się z wieloma mieszkańcami Kolna i przedstawiałem wam to na radzie. Za to, że akceptowaliście te wszystkie rozwiązania, że przyjęliście ten budżet bardzo serdecznie wam dziękuję. Myślę, że następny rok będzie również udany jak ten i mam nadzieję, że dzięki szczepieniom, które rząd wprowadza zakończy się pandemia, która coraz bardziej dla nas jest dokuczliwa - w rodzinach i w życiu prywatnym, ale i w życiu samorządowym. Bo musicie Państwo wiedzieć, że mamy problemy i nie ukrywamy tego. Mówimy o nich na bieżąco. Przecież musimy w następnym roku pomyśleć o podwyżkach dla ludzi, bo w tym roku ich nie było, a średnia krajowa rośnie. Nie chcemy też doprowadzić do takiej sytuacji, żeby pracownik, który jest kierownikiem w danej instytucji, w spółce czy w KOKiS lub gdziekolwiek zarabiał na równi z osobą, która też oczywiście bardzo potrzebna jest w tej spółce, ale jest o dwa stanowiska niżej lub żeby wszyscy pracownicy otrzymywali płacę minimalną. Bo wtedy nie ma żadnej motywacji. To oczywiście będzie możliwe, jeżeli ustabilizuje się sytuacja pandemiczna. Bo to ona u nas powoduje też braki w budżecie. Ale my dajemy radę, bo nam dosyć mocno pomaga rząd. My wprowadziliśmy do budżetu w tym roku 1,5 mln, które spowodowały, iż nie musieliśmy zaciągać kredytu. Następne pieniądze pozwolą nam znowu inwestować. Mam nadzieję, że pomoc rządu dla przedsiębiorców będzie wystarczająca na tyle, żeby nikt nie musiał zamykać swojego zakładu. Szanowni Państwo. Jeszcze raz serdecznie wam wszystkim dziękuję, a w związku z tym, że jest to ostatnia sesja w tym roku, a w sylwestra się nie spotkamy ze względu na ograniczenia, więc życzę wam przede wszystkim zdrowia. Dla was i dla waszych rodzin w tym nadchodzącym 2021 roku. Żebyśmy wszyscy byli pełni optymizmu i mieli siłę do realizacji wyznaczonych sobie celów. Życzę również wszystkiego najlepszego mieszkańcom naszego miasta w nadchodzącym 2021 roku – zakończył Andrzej Duda.

Wszystkim zebranym i mieszkańcom życzenia noworoczne złożył również Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Rakowski oraz radni.    

W sesji oprócz radnych miejskich i Burmistrza Miasta Kolno uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl