595-lecie Kolna

zdjęcia artykułu 68
2020-10-05 10:16 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Obchody 595-lecia Miasta Kolno odbyły się w niedzielę, 4 października 2020 roku o godz. 17:00 w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu.

W okrojonych uroczystościach, ze względu na stan epidemii w kraju, wzięli udział m.in. europoseł Krzysztof Jurgiel, posłowie na Sejm RP: Kazimierz Gwiazdowski i Lech Antoni Kołakowski oraz senator Marek Komorowski, wicewojewoda Marcin Sekściński, samorządowcy z miasta Kolno, gminy i powiatu kolneńskiego: Andrzej Duda, Tadeusz Klama, Karol Pieloszczyk, Józef Wiśniewski, Mariusz Rakowski i miejscy radni, burmistrzowie poprzednich kadencji: Józef Stanisław Szymanowski, Stanisław Szymańczyk, służby mundurowe policji i straży pożarnej, prezesi, dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy instytucji miejskich, urzędów, banków, szkół, przedszkoli, ochrony zdrowia, opieki społecznej, przedstawiciele zakładów pracy, związków zawodowych, organizacji społecznych oraz mieszkańcy miasta.

Z okazji jubileuszu przygotowano wystawę fotograficzną pt. „Kolno na przestrzeni wieków”. Wyeksponowane były na niej zdjęcia ze zbiorów S. Nicewicza, Z. Majkrzaka, F. Jurczeni, M. Sadowskiego i KOKiS-u - Kolno uwiecznione na przestrzeni około 100 lat. Zwiedzający mogli odnaleźć na fotografiach znane miejsca, które jednak wyglądają zupełnie inaczej. Jedno ze współczesnych fotografii przedstawiające tęczę nad miastem wzięło udział w konkursie organizowanym przez National Geografic.

Wygłaszając okolicznościowe przemówienie - przytaczane poniźej w całości - burmistrz Andrzej Duda skupił się przede wszystkim na osiągnięciach swoich poprzedników, którzy prace na rzecz miasta rozpoczęli po transformacji ustrojowej. Włodarz Kolna mówił też o inwestycjach wykonanych w ciągu 14 lat swojej pracy na rzecz miasta:

Szanowni Państwo!

Spotykamy się niemal w przeddzień wielkiej dziejowej chwili dla naszego miasta – czymże bowiem jest 5 zaledwie lat wobec 6 wieków historii?

         Mamy przyjemność i zaszczyt być mieszkańcami miasta o powtarzalnej wprawdzie, rdzennie polskiej nazwie (nosi ją 7 innych miejscowości od Mazowsza począwszy, poprzez Mazury docierając aż w okolice Szczecina), jednak nasze Kolno jest unikalne. Historią nieco dłuższą od naszego grodu - mogą się szczycić w województwie podlaskim tylko Ciechanowiec i Łomża. Jednak tutaj - nad małą rzeką Łabną biją wielkie serca, każąc potomnym niestrudzenie pracować dla ciągłego pomnażania świetności prastarego Kolna.

Nas – Szanowni Kolnianie – mijające 595 lat nie zawsze traktowało łagodnie; zdarzały się liczne nieszczęścia, bywało bardzo biednie a wielokrotnie miasto chyliło się ku całkowitemu upadkowi po szalejących pożarach i rabunkach, choćby tych najsroższych – szwedzkich – dawnych, lecz trudnych do zapomnienia. Również w najnowszej historii łatwo można odnaleźć ciężkie okresy. Jednak żywotne siły kolniaków pozwalały ich miastu odradzać się z popiołów, by w XXI wieku osiągnąć stan godny podziwu, a może nawet zazdrości.

Przypadające na XI i XII wiek początki z okresu wczesnego osadnictwa mazowieckiego - przybliżą państwu niebawem artyści. Nie pominą oni zapewne innych – najbardziej doniosłych wydarzeń na przestrzeni 6 wieków. Mnie pozostaje więc skłonić się z szacunkiem przed dokonaniami moich poprzedników oraz wspomnieć o najistotniejszych przedsięwzięciach z moim udziałem.

Przełom wieku XX i XXI to bardzo ważny okres w historii narodu polskiego. To pierwsze demokratyczne wybory do samorządu w Kolnie, w wyniku których burmistrzem zostaje pan Stanisław Józef Szymanowski. Pierwszy po ustrojowych przemianach burmistrz wraz z radą miasta rozpoczynają modernizację Kolna.

Powstaje między innymi koncepcja centrum oświatowo-sportowego. Rozpoczyna się budowa budynków szkolnych i basenu. Powstaje koncepcja utworzenia drugiej parafii w mieście i osiedla południe II. Ówczesne władze podejmują działania umożliwiające odtworzenie powiatu. Działania te kończą się sukcesem, który ułatwia rozwój miasta jako stolicy powiatu kolneńskiego.

W roku 1998 burmistrzem zostaje Stanisław Szymańczyk - kontynuuje modernizację miasta, kończy budowę basenu, a w 2002  roku wprowadza gimnazjalistów do południowego skrzydła ich szkoły, ale najważniejszym jego sukcesem jest oddanie do użytku mieszkańców nowej oczyszczalni ścieków, dzięki której środowisko zyskało niespotykane wcześniej dopływy krystalicznie czystej wody do wszystkich okolicznych zbiorników i cieków.

Władający Kolnem w kolejnej kadencji Mieczysław Śniadach jest pierwszym burmistrzem wybranym w wyborach bezpośrednich.

Wspólnie z samorządem powiatowym buduje największą w powiecie - piękną halę sportową oraz wzbogaca nasze gimnazjum o drugie skrzydło, znakomicie przyczyniając się do komfortu funkcjonowania szkoły. Samorząd w kadencji 2002-2006 skutecznie aplikuje o poważne fundusze zewnętrzne.

Bez wątpienia działań podejmowanych przez ówczesne władze było dużo więcej, ale nie sposób ich wszystkich wymieniać w przemówieniu okolicznościowym.

Z należnym więc szacunkiem dla każdego z byłych włodarzy - pozwolę sobie przejść do działań z ostatnich 14 lat - jako dokładniej mi znanych.

Obejmując z woli mieszkańców w 2006 roku urząd burmistrza Kolna – również ja rozpocząłem kontynuację, rozwój ale też wdrażanie wielu nowych projektów - wspólnie z każdą z kolejnych Rad Miasta i pracownikami urzędu.

Warto wśród nich wymienić „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno”, dzięki któremu aż 99% mieszkańców zyskało dostęp do kanalizacji sanitarnej. Powstała też nowoczesna stacja uzdatniania wody

Udało się nam również z Terenami Inwestycyjnymi – dzięki ich uzbrojeniu Kolno stało się miejscem atrakcyjnym dla przedsiębiorców. Ci z kolei zadbali o pracowników – na terenach inwestycyjnych zatrudnienie znajduje dzisiaj ponad 330 osób. W ten projekt zaangażował się bardzo osobiście Europoseł pan Krzysztof Jurgiel, za co serdecznie dziękuję.

Do ważnych osiągnięć zaliczyć też trzeba przeprowadzenie remontów placówek oświatowych, budowę placów zabaw, skate parku oraz wszelkich kolneńskich obiektów komunalnych – dzięki ich termomodernizacji dbamy zarówno o środowisko, jak też o samorządowe finanse. Podobne efekty pozwoliło nam uzyskać wyposażenie tych obiektów w panele fotowoltaiczne.

Znacząco zainwestowaliśmy w infrastrukturę komunikacyjną: wybudowanie miniobwodnicy, czyli ulicy Dębowej, usprawniło ruch, odciążając główną arterię miasta. Ta z kolei zyskała wygląd i funkcjonalność godną XXI wieku – dzięki skutecznym staraniom o remont DK-63 na odcinku przejścia przez Kolno.

Zaspokajając pilną potrzebę wielu kolnian, wznieśliśmy budynek socjalny; jego pojawienie się po latach oczekiwań stało się znaczącym etapem doskonalenia życia mieszkańców i  społecznego oblicza miasta.

Zawsze dużą wagę przywiązywaliśmy do realizacji projektów rozwijających naszą młodzież i wspierających  przedsiębiorczość, bo inwestycja w człowieka jest najważniejsza.

Takimi krokami w nowoczesność wychodzimy powoli z szóstego stulecia. Jego ostatnie 5 lat zamierzamy również wypełnić ambitnymi zadaniami.

Jesteśmy w trakcie rewitalizacji miejskiego parku, która uczyni z niego miejsce tak miłe dla oka, jak funkcjonalne dla mieszkańców. Wyremontujemy płytę główną i cały stadion wraz z jego otoczeniem. Przed nami również wyzwanie modernizacji oczyszczalni ścieków i ciepłowni.

Szanowni Państwo,

jesteśmy spadkobiercami prawie 600-letnich tradycji naszego miasta. Kolejnym ogniwem w sztafecie pokoleń. Dziś - pragniemy wyrazić wdzięczność tym, którzy żyli i pracowali dla naszej Małej Ojczyzny.

My natomiast nie możemy zmarnować naszych szans na dalszy rozwój miasta, musimy wykorzystać ten czas jak najlepiej, by realizowane już dzisiaj oraz przyszłe zamierzenia, podyktowane potrzebami naszych mieszkańców, wprowadziły młode pokolenie w jasną przyszłość siódmego stulecia  nowoczesnego i  przyjaznego miasta - Kolna.

Serdecznie dziękuję wszystkim za wytrwałość, pracowitość i ambicję ustawicznego doskonalenia warunków  i rozwoju życia w naszym mieście.

Wszystkim Państwu – Mieszkańcom Kolna oraz Kolniakom rozrzuconym po całej Polsce i  świecie życzę zdrowia i pogody ducha oraz dumy i radości z osiągnięć naszego miasta.

Kończąc, proszę  o wyrozumiałość i wybaczenie za odwołanie „Imienin Jana z Kolna” czy zorganizowanie dzisiejszej uroczystości w tak kameralnym składzie, ale nastąpiło to ze znanych wszystkim powodów – panującej pandemii.                

Serdecznie pozdrawiam !          

Bądźcie Państwo Ambasadorami Naszego Miasta!

 

Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu przesłali marszałkowie województwa podlaskiego: Artur Kosicki i Marek Olbryś. W swoim wystąpieniu europoseł Krzysztof Jurgiel odniósł się do długoletniej współpracy z kolneńskimi samorządowcami i docenił starania obecnych władz. Wspomniał też o polityce zrównoważonego rozwoju Polski, z której korzysta również Kolno.

 - Myślę, że pan burmistrz dobrze wykorzystał możliwości, które dawała najpierw dwuletnia polityka rządu PIS i teraz przez te ostatnie 5 lat.

Poseł Lech Antoni Kołakowski przypomniał o możliwościach przyszłych inwestycji, o które osobiście zabiegał.Dzięki staraniom udało się przybliżyć Via Balticę i wygiąć szprychę kolei, która powstanie przy Kolnie. Pogratulował też wszystkim mieszkańcom tak doniosłej chwili.

Odniesień do historii miasta nie zabrakło w przemówieniu senatora Marka Komorowskiego.  – Kolno to też kawał historii Polski, historii patriotycznej. Różne losy dziejowe dotykały Kolna: zabór pruski, II wojna światowa - wejście Niemców i Rosjan. To wszystko stwarzało duże zagrożenie i zniszczenia Kolna. Składam hołd i szacunek wszystkim mieszkańcom powojennym i współczesnym oraz wszystkim burmistrzom, którzy zabiegali o rozwój miasta, by wyglądało tak jak dzisiaj.

Gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia i pamiątkowe grawertony na ręce włodarza miasta przekazali też: poseł Kazimierz Gwiazdowski i wicewojewoda Marcin Sekściński.

Przypadające na XI i XII wiek początki z okresu wczesnego osadnictwa mazowieckiego - pierwociny naszego miasta przybliżyli białostoccy artyści. W okolicznościowym koncercie „Tak rośnie Kolno” wystąpili: Krzysztof Szubzda, Katarzyna Garłukiewicz i Ula Kisiel-Pańko. Muzycy nie pominęli najbardziej doniosłych wydarzeń na przestrzeni 6 wieków, przede wszystkim historii założenia Kolna, nadania praw miejskich miastu z rąk księcia Janusza I Mazowieckiego zwanego Starszym 30 czerwca 1425, aż po symbolikę herbu i legendę o „Janie z Kolna”. Nie zabrakło również wzmianek o dziejach społeczności żydowskiej, pożarach, powstaniu pierwszej szkoły podstawowej, założeniu klubu sportowego, spółdzielni mleczarskiej, kina i kolneńskiej ciuchci. Występy zakończyli przypomnieniem o najnowszej metamorfozie Kolna dzięki licznym modernizacjom. Artyści swoje ustne opowiadania o losach miasta przeplatali trafnie dobranymi utworami muzycznymi. Po koncercie organizatorzy jubileuszu zaprosili uczestników na słodki poczęstunek.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl