Rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021

zdjęcia artykułu 1
2020-09-02 08:59 | Opublikował: Tomasz Sobieski

1 września w Polsce - po ponad pięciomiesięcznej przerwie wymuszonej sytuacją epidemiologiczną - powrócono do tradycyjnego, stacjonarnego nauczania. Tegoroczna inauguracja roku szkolnego w placówkach oświatowych wyglądała jednak zupełnie inaczej – bez tradycyjnych apeli, wizyt władz samorządowych, gości i rodziców.

Kolneńscy uczniowie ze swoimi wychowawcami spotkali się w klasach, gdzie zostali poinformowani o zasadach funkcjonowania w nowym roku szkolnym w czasie pandemii. Dyrektorzy szkół, po wcześniejszych spotkaniach z przedstawicielami Sanepidu i Kuratorium Oświaty, wypracowali wewnętrzne wytyczne z uwzględnieniem specyfiki placówki. Praca kolneńskich placówek jest zgodna z ustawami i rozporządzeniami o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych oraz wytycznymi MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły zaleca się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Dzieci w oddziałach przedszkolnych (5- i 6-latki) i uczniowie z klas I-IV nie dezynfekują rąk płynem, tylko myją je z użyciem mydła w łazienkach. Na terenie szkoły, poza salami lekcyjnymi, zalecane jest zakrywanie ust i nosa. Normą będzie systematyczne wietrzenie sal lekcyjnych, dezynfekcja wyposażenia: blatów stołów, regałów, krzeseł, parapetów i drzwi wraz z klamkami. Płyny do dezynfekcji oraz maseczki placówki otrzymały z ministerstwa. Uczniowie nie będą przemieszczać się z klasy do klasy, przerwy międzylekcyjne dla najmłodszych będą ustalali nauczyciele, by ograniczyć liczbę osób na szkolnych korytarzach. Przy sprzyjającej aurze zajęcia mogą być organizowane na placach przy budynkach szkół.

W roku szkolnym 2020/2021 naukę w placówkach oświatowych zarządzanych przez miasto Kolno rozpocznie 1197 uczniów. W Szkole Podstawowej nr 1 – 475 uczniów (w tym 38 - 5-latków, 53 - 6-latków). W SP 2 – 557 uczniów (48 - 5-latków i 64 - 6-latków). Do miejskiego przedszkola uczęszczać będzie 165 dzieci.

Informacje o wprowadzonych zasadach dostępne są na stronach internetowych: szkolanrjeden.edupage.org, sp2kolno.pl/zasady-funkcjonowania-szkoly-od-1-09-2020-r oraz https://pm4kolno.edupage.org/

Opracował: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl