Strona główna Aktualności

Wojska Obrony Terytorialnej

zdjęcia artykułu 24
2017-02-15 09:41 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej zachęcał w Kolnie do wstąpienia w szeregi powstającej jednostki.

15 lutego o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się spotkanie dotyczące „Tworzenia terytorialnej służby wojskowej”. Koncepcję obrony terytorialnej, z uwzględnieniem jej zadań i struktur, zebranym przybliżył płk. Sławomir Kocanowski – weteran z Iraku i Afganistanu – dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który otrzymał zadanie utworzenia w województwie podlaskim wojsk obrony terytorialnej. W Kolnie zachęcał do wstąpienia w szeregi powstającej jednostki.

„Zawsze gotowi, zawsze blisko” to motto nowego rodzaju sił zbrojnych.  Misją zaś żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności -  powiedział dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Slawomir Kocanowski.

Jednym z priorytetowych zadań będzie szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego i prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi oraz współpraca z elementami systemu obronnego państwa - szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego. Inne zadania WOT to: ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych i ich likwidacja, ochrona mienia, ochrona przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni, akcje poszukiwawcze, a także ratowanie, ochrona zdrowia i życia ludzkiego.

Podczas spotkania głos zabrał Burmistrz Kolna Andrzej Duda. - Dzisiejsze spotkanie ma pewne symboliczne znaczenie. Wczoraj minęła ważna rocznica - 75 lat temu utworzono Armię Krajową, która  jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.  Nowa formacja wojskowa na pewno będzie czerpała z chlubnej tradycji AK. Jestem pewien, że 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej będzie kluczową jednostką nowych sił zbrojnych, a w przyszłości kolneńska kompania wyróżniającym się jej oddziałemmówił burmistrz. - WOT to dla wielu młodych ludzi  może być wyjątkowy sposób na  zawodowy i osobisty rozwój. Wielu mieszkańców Ziemi Kolneńskiej ma przecież piękne wojskowe i niepodległościowe tradycje w swoich rodzinach. Na naszych terenach rozwinięta była silnie partyzantka antyniemiecka. Bardzo długo trwał tutaj też opór podziemia niepodległościowego w walce z Sowietami i władzą komunistyczną. Patriotyzm, zamiłowanie do wojskowości to trochę na naszych terenach sprawa dziedziczności genetycznej. Można śmiało zakładać, że w Kolnie i na Ziemi Kolneńskiej, znajdzie się spora grupa sprawnej młodzieży o patriotycznej postawie,  która będzie zainteresowana wstąpieniem w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.  zaznaczał Andrzej Duda.

- Trzeba patrzeć na obronność w szerszym kontekście dbając o rozwój pewnych jej elementów już od podstaw. Wiem, że rząd ma ciekawe pomysły bo trwają wstępne prace nad projektem „Strzelnica w każdej gminie". Brzmi to  zachęcająco. Wpisuje się w polskie tradycje strzeleckie i patriotyczne, począwszy od Bractwa Kurkowego i Związku Strzeleckiego, który był podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich.  Stworzenie sieci strzelnic jest ważne w kontekście powstającej Obrony Terytorialnej. Nie ma już, jak wiemy,  powszechnego poboru, więc zmniejsza się grupa osób, która potrafi posługiwać się bronią, co osłabia nasze zdolności obronne. Strzelnice dla broni krótkiej i pneumatycznej powinny powstać w każdej gminie, a w każdym powiecie, moim zdaniem,  również dla broni długiej. Przyznam się, że strzelectwo to również moja osobista pasja. Znakomicie uczy opanowania i precyzji. Jeśli program rządowy ruszy i taka strzelnica powstanie w Kolnie to chętnie zorganizuję zawody strzeleckie w naszym mieście dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z województwa, a jeśli będzie trzeba to i ogólnopolskie. Planujemy zmodernizować miejski stadion to znajdzie się też i miejsce na inne konkurencje lekkoatletyczne dla żołnierzy i pasjonatów wojskowości – podkreślił na zakończenie burmistrz Kolna Andrzej Duda.

W trakcie spotkania płk. Kocanowski omówił perspektywy rozwoju tworzonych w Polsce nowych sił zbrojnych. - Wojska Obrony Terytorialnej będą częścią sił zbrojnych organizowanych i wykorzystywanych do obrony w skali lokalnej i regionalnej kraju. Zgodnie z założeniem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza  ma to być piąty rodzaj sił zbrojnych, którego docelowa liczba żołnierzy ma wynieść około 53 tys. - mówił płk Kocanowski.

Struktura Wojsk Obrony Terytorialnej obejmuje brygady, bataliony i kompanie lekkiej piechoty, które są rozmieszczane z uwzględnieniem administracyjnego podziału państwa, w taki sposób, aby w każdym powiecie znajdowała się jedna kompania lekkiej piechoty. Płk Sławomir Kocanowski poinformował również o wymogach ustawowych dotyczących kandydatów do służby. Pierwszeństwo służby w WOT mają członkowie organizacji paramilitarnych, absolwenci klas wojskowych oraz byli żołnierze zawodowi. O służbę może ubiegać się każdy, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej na podstawie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej. Osoby cywilne niesłużące dotąd w wojsku, muszą odbyć szkolenie podstawowe i złożyć przysięgę wojskową.  Żołnierze rezerwy zgłaszający swój akces do służby, będą poddani innemu rodzajowi szkolenia bez konieczności ponownego składania przysięgi wojskowej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania, przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć powstanie w 2018, a ostatnich sześć brygad w 2019 roku. Obecnie trwa tworzenie 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku, której sztab został już sformułowany.

-  Potrzebujemy ludzi inteligentnych, z  wiedzą w głowie i karabinem w ręku. Przebojowych o patriotycznej postawie – powiedział płk Kocanowski. Sądząc po dużej frekwencji na spotkaniu z dowódcą 1 PBOT, w niedalekiej przyszłości rekrutacja do kolneńskiej kompanii Wojsk Obrony Terytorialnej będzie cieszyć się dużą popularnością.

Profesjonalną oprawę muzyczną z wykorzystaniem pieśni patriotycznych zaprezentowały wokalistki z Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.  Wzruszające piosenki wykonane przez Aleksandrę Cudnik, Natalię Brzostowską, Gabrielę Trepanowską, Ewelinę Targońską i Natalię Święczkowską publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

W spotkaniu wzięli udział: Andrzej Duda – Burmistrz Miasta Kolno – gospodarz spotkania, płk. Sławomir Kocanowski – Dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP, Lech Antoni Kołakowski – Poseł na Sejm RP, Dyrektor Radia Nadzieja – ks. por. dr Tomasz Olszewski, mjr Marek Dziemiańczuk – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży, Adam Krzysztof Romatowski – Wojewódzki Komendant OHP w Białymstoku, Piotr Modzelewski – Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie, Henryk Krajewski – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży, Stanisław Wiszowaty – Starosta Kolneński, Piotr Niedbała – Wójt Gminy Turośl, Andrzej Piętka – Wójt Gminy Grabowo, Józef Wiśniewski – Wójt Gminy Kolno, Mieczysław Śniadach – Przewodniczący Rady Miasta Kolno, mł. bryg. Lech Kowalczyk – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, młodszy inspektor Artur Żebrowski – Komendant Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, mjr Michał Mazurczyk - 1 PBOT, Monika Danielak - specjalista ds. komunikacji społecznej w 1 PBOT, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Kolna i Szkoły Podstawowej w Czerwonem, Członkowie Stowarzyszenia Sportowo-Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów w Grabowie, Członkowie Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii, Związek Oficerów Rezerwy RP im. Józefa Piłsudskiego, przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, harcerze z Komendy Hufca ZHP w Kolnie, Airsoft D.B.S Kolno (grupa pasjonatów historii, militariów i wszystkiego, co jest związane z wojskowością), młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz przedstawiciele mediów. W linku poniżej materiał TVP Białystok.

http://bialystok.tvp.pl/29088086/15022017-godz1830

Więcej informacji na temat nowego rodzaju sił zbrojnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej w zakładce „Wojska Obrony Terytorialnej”. Specjalistyczną wiedzą służy też i zaprasza do kontaktu WKU Łomża.

        opracował: Andrzej Konopka

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl