Rekrutacja do Hufca Pracy 2020/21

zdjęcia artykułu 1
2020-06-09 12:42 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informujemy, że Hufiec Pracy w Kolnie prowadzi rekrutację uczestników na nowy rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności osoby mające trudności w nauce.

Po konsultacjach z doradcą zawodowym każdy kandydat do Hufca Pracy w Kolnie może wybrać zawód, który go interesuje i którego będzie się uczył w przyszłości. Kandydat do hufca powinien mieć ukończoną 8-letnią szkołę podstawową i nieukończony 18 rok życia.

Wspieramy w nauce zawodu:

 • sprzedawca,
 • piekarz,
 • fryzjer,
 • rolnik,
 • cukiernik,
 • kucharz,
 • elektryk,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • krawiec,
 • przetwórca mięsa,
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń,
 • stolarz,
 • lakiernik

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców na podstawie porozumień oraz na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi pracownikami – uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy.

Dokumenty kandydata na uczestnika OHP są dostępne w wersji papierowej w Hufcu Pracy w Kolnie, bądź do pobrania w linku poniżej:

https://podlaska.ohp.pl/wpis/73/rekrutacja-hufca-pracy-w-kolnie

Terminy składania dokumentów: poniedziałek-piątek w godz. 7.45-15.45.

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Kolno w wersji papierowej lub w formie skanu, zdjęcia, pliku elektronicznego na adres mailowy.

HUFIEC PRACY 10-7 W KOLNIE
ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
tel. 86 2723209
e-mail: hp.kolno@ohp.pl

Dodatkowo zapewniamy:

 • możliwość ukończenie kursów doskonalących umiejętności zawodowe,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE,
 • możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych oraz w wymianach międzynarodowych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej oraz doradców zawodowych.

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl