"Zdalna szkoła" - 70 000 zł na sprzęt do zdalnego kształcenia dla kolneńskich uczniów i nauczycieli

zdjęcia artykułu 3
2020-05-20 12:17 | Opublikował: Tomasz Sobieski

 

Miasto Kolno w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało grant do 70 000 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do zdalnego kształcenia dla uczniów i nauczycieli kolneńskich szkół podstawowych.

 

           Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Sprzęt komputerowy umożliwił uczniom i nauczycielom, którzy nie mieli dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

          Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 69 999,82 zł zakupiono 22 laptopy dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

            Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl