XII sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 43
2020-05-11 11:33 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W piątek, 8 maja 2020 r. odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Ze względu na sytuację epidemiologiczną samorządowcy obradowali w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Spotkanie rozpoczęto o godzinie 12:00.

Na wstępie przyjęto protokół z poprzednich obrad i wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta z prac między sesjami.

W ustnych zapytaniach radnych poruszono m.in. kwestię dotyczącą przebiegu rozmów burmistrza miasta z przedsiębiorcami w Kolnie. Andrzej Duda poinformował, że spotkanie dotyczyło ewentualnego listu intencyjnego. Przedsiębiorcy deklarują, iż będą aplikowali o środki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na inwestycje w naszym mieście. Jeśli te pieniądze otrzymają, zapewniają, że będą je lokowali w nowy zakład pracy.
Dociekano też, czy Poczcie Polskiej zostały udostępnione dane personalne mieszkańców Kolna w związku z wyborami prezydenckimi. Burmistrz wyjaśnił, że po przedstawieniu artykułów, na które powoływał się wnioskodawca, oraz po zaleceniu Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego i uzupełnieniu wszystkich zaleceń wydanych przez Państwową Komisję Wyborczą – dane te zostały przekazane.
Pytano również o pomnik w miejskim parku i możliwość wykorzystania remontu, by poprawić na monumencie nieprawidłową datę bitwy pod Monte Casino i czy zostało to ujęte w kosztorysie wykonania rewitalizacji parku. Okazało się, że błędna data została już poprawiona, więc problem wstydliwego napisu już został rozwiązany.
Do burmistrza wpłynął na piśmie wniosek od radnego z ulicy Kopernika z prośbą o zamontowanie lustra na ulicy Grunwaldzkiej, żeby umożliwić łatwiejszy wyjazd z ulicy Kopernika. Jak twierdzi radny, może tam dochodzić do niebezpiecznych wypadków. Burmistrz poinformował, że takie wnioski trzeba kierować do GDDKiA, a w tej sprawie nikt oprócz radnego nie zgłaszał się z taką potrzebą.   
Podczas sesji rozważano też, czy będą zamontowane barierki na ulicy Grunwaldzkiej i Księcia Janusza.
- Taki wniosek został wysłany do GDDKiA i do tej pory nie mamy żadnego odzewu - poinformował burmistrz.
Radni interesowali się również, czy będą postawione wiaty na przystankach w mieście. - Takie zadaszenia powstaną, kiedy zostanie odmrożona sytuacja dotycząca SARS-CoV-2 i wszyscy będą mogli przemieszczać się swobodnie, gdy nie będzie takich ograniczeń. W tej chwili komunikacja nie funkcjonuje, więc te przystanki chyba nie są na razie tak bardzo potrzebne - uważa Andrzej Duda.
Z racji tego, że burmistrz Kolna jest przewodniczącym rady społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży pytano, czy wiadomo coś o możliwości odmrożenia leczenia wszystkich pacjentów. Czy coś wiadomo w sprawie przywrócenia pełnej działalności tej placówki - nie jako szpitala zakaźnego, tylko takiego, jakim był do niedawna? Udzielając odpowiedzi, Andrzej Duda zaznaczył, że decyzja w tej sprawie nie będzie należała ani do wojewody, ani do marszałka. To zależy wyłącznie od ministra zdrowia i póki co takiego rozporządzenia nie ma.
Radni pytali też, które projekty modernizacji ulic będą jeszcze wykonywane. Chodzi o remonty dróg głównie na tzw. „Browarach”, bo są one w tej chwili najbardziej zaniedbane w Kolnie.
- Aktualnie opracowywane są projekty techniczne i w następnych latach będziemy aplikowali o środki zewnętrzne – odpowiedział burmistrz.
Samorządowców interesowało też, kiedy zostanie rozebrany budynek po starej myjni przy ulicy Wojska Polskiego.  - W przypadku, kiedy tę działkę będziemy sprzedawać, nie ma sensu prowadzić tam rozbiórki – mówił burmistrz. Jest to koszt rzędu 40 tysięcy złotych. - Sprzedamy działkę razem z nieruchomością, bo już przerabialiśmy takie tematy na kilku działkach i to jest bardziej opłacalna transakcja – dodał Andrzej Duda.

W wolnych wnioskach radni i burmistrz miasta pogratulowali piłkarzom Orła Kolno awansu do IV Ligi. Przez epidemię COVID-19 rozgrywek na razie nie będzie, ale zasłużenie awansowali i należą się im gratulacje - piłkarzom, działaczom i zarządowi klubu. Poruszono przy tej okazji temat przywrócenia funkcjonalności płycie głównej boiska stadionu, żeby IV Liga mogła rozgrywać mecze na murawie naturalnej, a nie na sztucznej. Burmistrz zapewnił, że wcześniej czy później i tak płytę będziemy poprawiali, bo są szanse pozyskania pieniędzy na remont boiska. - Jeśli nie otrzymamy dofinansowania, to płytę boiska miasto poprawi we własnym zakresie – informuje włodarz.      

W dniu sesji podjęto uchwały:

 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2032,

 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2020 rok,

 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu. Z budżetu Kolna na 2021 rok zostanie udzielona dotacja celowa w kwocie 1 136 000,00 zł na dofinansowanie części kosztów zadania inwestycyjnego związanego z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1880B, tj. ul. M. Konopnickiej,

 - uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku,

 - w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Kolno na lata 2020-2025,

 - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

 - w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Przyjęto też sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 roku.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii oraz w trosce o zdrowie mieszkańców burmistrz Kolna informuje, że sesje Rady Miasta Kolno oraz posiedzenia Komisji do odwołania będą odbywały się bez udziału gości oraz publiczności. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub drogą mailową rada@kolno.home.pl. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń.

Przebieg sesji można na bieżąco śledzić na oficjalnym kanale w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC2dL49mls4BfFFoXuHNNnXw).

W dniu sesji link pojawi się również na naszym FanPage-u na Facebooku (https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Miasta-Kolno-1553363468089908/).

Nagrania archiwalne można oglądać za pośrednictwem strony internetowej www.umkolno.pl  w zakładce Archiwum sesji Rady Miasta (https://www.umkolno.pl/index.php?wiad=351) jak również  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta/Nagrania z sesji Rady Miasta (http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/efc2c7f0af27e48/nagrania_z_sesji/).

                                                                                               Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl