Podpisano umowę na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kolnie

zdjęcia artykułu 2
2020-04-30 13:06 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. w dniu 28 kwietnia 2020 roku podpisało umowę na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kolnie” w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Kolno.

Oficjalny podpis został złożony przez Prezesa Zarządu PUK w Kolnie Sp. z o.o. oraz przedstawicieli wykonawcy - Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego PRESS S.A. z Suwałk. Wartość kontraktu wynosi 16,7 mln brutto, natomiast termin zakończenia prac to 29 października 2021 roku.

Spółka pozyskała na inwestycję niemal 10 mln złotych unijnego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Będzie to największa inwestycja od momentu wybudowania miejskiej oczyszczalni ścieków w 2003 roku – mówi Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda w wywiadzie dla Miesięcznika Kolneńskiego. Podstawowym zadaniem wykonawcy jest modernizacja systemu ściekowego i osadowego bez przerywania pracy miejskiej oczyszczalni, co oznacza zaprojektowanie i rozbudowę oczyszczalni ścieków polegającą na budowie układu technologicznego autotermicznej, tlenowej stabilizacji osadu oraz wymianie wyeksploatowanego wyposażenia oczyszczalni. Wszystko to spowoduje, że jakość odprowadzanej wody w oczyszczalni ścieków w Kolnie będzie jeszcze lepsza.

Rozpoczęcie prac zaplanowano już w maju tego roku, a nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem sprawować będzie inżynier kontraktu – z warszawskiego SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl