Ogłoszenie - XIX Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2021-04-20 12:43 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem XIX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 23 kwietnia 2021 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.


Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2021-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Dębowej, Lipowej,      Dąbrowskiej w Kolnie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Przemysłowej i Składowej   w Kolnie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii nt. przeprowadzenia Referendum Ludowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 14. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

 

Przebieg sesji będzie można na bieżąco śledzić na naszym oficjalnym kanale w serwisie TransmisjeObrad.info (https://transmisjaobrad.info/index.php/channels/114/miasto-kolno/live).

W dniu sesji link pojawi się również na naszym FanPage na Facebook-u (https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Miasta-Kolno-1553363468089908/).

Nagrania archiwalne można oglądać za pośrednictwem naszej strony internetowej www.umkolno.pl w zakładce Archiwum Sesji Rady Miasta (https://www.umkolno.pl/index.php?wiad=351) jak również  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta/Nagrania z sesji Rady Miasta (http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/efc2c7f0af27e48/nagrania_z_sesji/).

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl