Ogłoszenie - XIX Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2020-09-15 14:43 | Opublikował: Wiesław Boć
Uprzejmie informuję, iż zwołałem XIV zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 25 września 2020 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno za I półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2020 – 2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność miasta Kolno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kolno na rok szkolny 2020/2021.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Kolno w roku szkolnym 2019/2020.
  Informacja nt. wyników egzaminu ósmoklasisty.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.04.2020 do 30.06.2020 r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta

    Mariusz Rakowski

 

Przebieg sesji będzie można na bieżąco śledzić na naszym oficjalnym kanale w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC2dL49mls4BfFFoXuHNNnXw).

W dniu sesji link pojawi się również na naszym FanPage na Facebook-u (https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Miasta-Kolno-1553363468089908/).

Nagrania archiwalne można oglądać za pośrednictwem naszej strony internetowej www.umkolno.pl   w zakładce Archiwum Sesji Rady Miasta (https://www.umkolno.pl/index.php?wiad=351) jak również  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta/Nagrania z sesji Rady Miasta (http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/efc2c7f0af27e48/nagrania_z_sesji/).

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl