Trwają przygotowania do rewitalizacji miejskiego parku

zdjęcia artykułu 23
2020-02-25 12:45 | Opublikował: Tomasz Sobieski

logotypy.jpg

Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem do realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Kolno z uwzględnieniem ważnych obszarów o znaczeniu historycznym i społecznym”. W sobotę, 22 lutego przeprowadzono na terenie miejskiego parku pierwszą wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. Usuwanie starych nasadzeń wraz z przycinką drzew pozostąjących i uprzątnięcie gałęzi - potrwa do połowy marca. Prace zlecił samorząd miasta Kolno.

Do sierpnia 2021 roku kolejne miejsca w mieście całkowicie zmienią swój wygląd. Samorząd Kolna pozyskał 4,4 mln z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rewitalizację dwóch terenów: miejskiego parku i placu przy ulicy Wojska Polskiego (teren boiska asfaltowego i jego otoczenia).

Pierwsze zaplanowane zadanie dotyczy odnowy parku miejskiego wraz z zabytkowym układem urbanistycznym i nadaniem mu funkcji kulturalnych, historycznych, społecznych oraz rekreacyjnych. Przeprowadzona zostanie rozbiórka istniejących nawierzchni, rozebranie pomnika wraz z wykonaniem fundamentów i przeniesienie go na  inne miejsce (przy zbiegu ulic Senatorskiej i Okrzei) budowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej z odwodnieniami liniowymi). Prace rewitalizacyjne dotyczyć będą też przebudowy nawierzchni, utwardzenia powierzchni płytami granitowymi, kostką granitową i betonową oraz wykonaniem schodów terenowych z płyt granitowych i nowych nasadzeń zieleni.

Zaplanowano również nowe oświetlenie terenu,  podświetlenie pomnika, monitoring wizyjny parku, budowę fontanny oraz  powstanie tzw. „okna historii”, czyli kapsuły czasu. Planowany termin zakończenia prac to koniec sierpnia 2021 roku.

Drugie zadanie związane będzie z zaadaptowaniem placu przy ulicy Wojska Polskiego na potrzeby realizacji działań aktywizacyjnych społeczności lokalnych w ramach symbolu miasta – „Jana z Kolna”. Planowany zakres robót to: wykonanie kanalizacji deszczowej i wodociągowej, budowa oświetlenia zewnętrznego, budowa utwardzonych nawierzchni oraz montaż zamgławiaczy (system chłodzenia mgłą). Zamontowane elementy małej architektury i aranżacja terenu nowymi nasadzeniami stworzą zupełnie nowy obszar na terenie Kolna.

Termin zakończenia prac w ramach tego projektu zaplanowano na koniec listopada 2020.

Na odnowę parku miejskiego samorząd Kolna chce przeznaczyć kwotę 3 964 661,27 zł, a na zaadaptowanie placu przy „ciuchci” 850 061,61 zł. W ramach ogłoszonych przetargów do realizacji każdego z zadań zgłosiło się po czterech przedsiębiorców. Złożone oferty w każdym przypadku przekraczają zaplanowane przez miasto kwoty.

Oferty dotyczące zadania pierwszego:

  1. GRANIT Dariusz Pylak Sp. z o. o.  Strzegom  - 4 802 722 zł,
  2. Polskie Surowce Skalne Spółka z o.o. Grupa Budowlana, Bielany Wrocławskie ­- 4 699 251 zł,
  3. Przedsiębiorstwo Budowlane SZCZUKA  Woszczele - 4 358 276 zł,
  4. „KOLBUD”  Kolno - 4 268 100 zł.

Złożone oferty w ramach zadania drugiego:

  1. Polskie Surowce Skalne Spółka z o.o. Grupa Budowlana, Bielany Wrocławskie - 1 148 562 zł,
  2. „KOLBUD”  Kolno - 1 107 000 zł,
  3. GRANIT Dariusz Pylak Sp. z o.o.  Strzegom - 1 002 354 zł,
  4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., Kolno - 896 000 zł.

Przetargi nie zostały jeszcze  rozstrzygnięte.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl