Prezydent Andrzej Duda odwiedził Kolno

zdjęcia artykułu 232
2020-01-10 13:39 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Wizytę głowy państwa zorganizowano 9 stycznia. Pierwsze kroki prezydent skierował na cmentarz komunalny, gdzie złożył hołd bohaterom poległym w bitwie pod Lemanem koło Kolna. 25 sierpnia 1920 roku starcia polskich żołnierzy z wrogiem były jednym z ważniejszych epizodów wojny polsko-bolszewickiej. Po zaciętej walce, Kozacy brutalnie zabili 48 żołnierzy, których grób znajduje się właśnie na kolneńskiej nekropolii. W tym roku przypada 100. rocznica wojny z Sowietami, którą uroczyście będziemy obchodzić w Polsce 15 sierpnia, w dniu Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”. Prezydent Andrzej Duda, w obecności Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Wicemarszałka Marka Olbrysia i Burmistrza Miasta Kolno Andrzeja Dudy - na grobie zamordowanych polskich żołnierzy złożył wieniec. Następnie udał się pod pomnik „Solidarności” upamiętniający ofiary stanu wojennego.

Prezydent dołączył też do konferencji regionalnej „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, poświęconej jakości i szansom rozwoju życia mieszkańców małych miejscowości, która w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu rozpoczęła się o godz. 10:00.

Na zainicjowanym przez głowę państwa cyklu spotkań poszczególne ministerstwa: Klimatu, Infrastruktury, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Cyfryzacji, Sportu, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi - prezentują swoją ofertę dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Konferencja w Kolnie, w której wzięło blisko 150 osób, to trzecie tego typu spotkanie z przedstawicielami lokalnych samorządów. Prelegenci kolejno omówili możliwości korzystania z różnorodnych programów pomocowych, m.in.: dotyczących usług społecznych (w centrach CUS, które można tworzyć od stycznia tego roku), finansowania usuwania wyrobów azbestowych i foliowych, gospodarki wodno-ściekowej, programu „Czyste powietrze”, „Regeneracja środowiskowa gleby poprzez jej wapnowanie”, „Agroenergia”, „Mój prąd”. Ogólnie ministerstwa proponują 115 programów, z których mogą korzystać lokalne samorządy. Przybliżono rozbudowę infrastruktury drogowej na terenie województwa podlaskiego, głównie powstania 45 km dróg ekspresowych w ramach S8 i rozpoczęcia budowy Via Baltica, na którą są już podpisane umowy ze wszystkimi wykonawcami, ale też licznych remontów dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejne inwestycje planowane w województwie to odtwarzanie linii kolejowych, połączeń autobusowych i remonty dworców.

W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda kładł nacisk na zrównoważony rozwój kraju. Dostęp do dóbr kultury, edukacji, komunikacji i bezpieczeństwa powinien mieć każdy Polak - przekonywał podczas przemówienia na sali widowiskowo-kinowej KOKiS prezydent. Działania głowy państwa w tym kierunku są spuścizną poprzednika – śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

- Polska powinna być rozwijana równomiernie, a do tego fundusze i różne możliwości rozwojowe muszą być rozdysponowane w sposób sprawiedliwy i umiejętny, aby przede wszystkim mogły z niego korzystać społeczności lokalne reprezentowane przez wybrane władze – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, władze powiatowe czy wreszcie przez województwa. Środki muszą być dostępne dla realizacji konkretnych, dobrze przemyślanych programów, które faktycznie pozwalają ten rozwój dobrze realizować – mówił Andrzej Duda.

 - Trzynaście ministerstw prezentuje swoją ofertę różnych propozycji, jakie są przygotowane dla samorządów lokalnych, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju dla ich mieszkańców. Można spotkać się z przedstawicielami ministerstw, można z nimi porozmawiać, można podyskutować, w jaki sposób program realizować. Można także zapytać o to, gdzie są w tym zakresie dobre doświadczenia – dodał prezydent.

Andrzej Duda przybliżył też w swoim przemówieniu dostępność programów, które nacisk kładą głównie na zanieczyszczone powietrze i ochronę klimatu.

 - Cieszę się, że tutaj - w Kolnie programy w tym zakresie realizowane są od lat – docenił prezydent.

Na obiektach użyteczności publicznej zamontowane są kolektory słoneczne, które redukują koszty utrzymania, oraz zrealizowane przedsięwzięcia wspierające ekologię, m.in. termomodernizacja wielu budynków, modernizacja oczyszczalni komunalnej i oświetlenia ulicznego poprzez wymianę wszystkich starych lamp ulicznych na LED-owe, co wpisuje się w realizowany w Kolnie plan gospodarki niskoemisyjnej. Na obrzeżach usytuowana jest też farma fotowoltaiczna, która w 2014 roku była największym tego typu obiektem w Polsce.

Prezydent dostrzegł też aktywność obywatelską na obszarze województwa podlaskiego, gdzie szybko rozwijana jest działalność Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, modernizowane wiejskie szkoły i remontowanych wiele dróg.

Najwięcej uwagi Andrzej Duda skupił na nowej inicjatywie – tworzeniu Centrów Usług Społecznych. W Narodowej Radzie Rozwoju, przy kancelarii prezydenta, powstał nowy program konsolidacji usług społecznych. - To jest pomysł nowoczesny na skalę europejską wpisujący się we wszystkie aktualne trendy oferowania i świadczenia usług społecznych. Ustawa ma charakter nieobowiązkowy. Chcielibyśmy, aby się temu Państwo przyjrzeli, spróbowali, czy to rozwiązanie w postaci konsolidacji usług społecznych, dodatkowego zachęcenia do wykorzystania potencjału społecznego, wolontariatu - jest rozwiązaniem ciekawym – przekonywał prezydent.

Umocowana aktem prawnym prezydencka inicjatywa możliwa jest do realizacji od 1 stycznia tego roku. Projekt ma umożliwić samorządom rozwój różnych usług społecznych w powołanych jednostkach CUS związanych z edukacją, kulturą, sportem czy ochroną zdrowia. W jednym miejscu otrzymamy pomoc i niezbędne informacje oraz indywidualnie opracowany przez koordynatora plan rozwiązania problemów. Takie ośrodki zapewnią lepszy przepływ informacji i zmianę myślenia o opiece społecznej. Umożliwią też rozwijanie pracy środowiskowej poprzez aktywizowanie społeczności lokalnych, zaangażowanie wolontariuszy, usług sąsiedzkich czy usług podmiotów komercyjnych. CUS ma świadczyć skoordynowaną pomoc dla każdego obywatela. Został już ogłoszony konkurs na pozyskanie środków dla pilotażowych centrów.  

Prezydent Andrzej Duda podziękował za spotkanie, organizację i przyjęcie Burmistrzowi Kolna.

Głos na konferencji zabrał też Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który omówił ważne problemy polskiego rolnictwa i programy pomocowe. Duży nacisk kładł na zmiany klimatyczne i klęski wywołane nimi, problemem ASF i ptasiej grypy oraz zamykanie rynków zbytu na produkty.

 - Cieszę się, że Prezydent Andrzej Duda kontynuuje myśl śp. Lecha Kaczyńskiego, że ludzie zasługują na szacunek, na godność, na opiekę ze strony państwa, na racjonalne wsparcie niezależnie od tego, gdzie żyją, niezależnie od tego, czy są mieszkańcami wielkich miast, czy mniejszych miejscowości – mówił Ardanowski.

W kolejnym wystąpieniu Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zaznaczyła, jak potężny strumień środków finansowych skierowany jest na wsparcie obszarów wiejskich. - Od 2014 roku z polityki rolnej i spójności wydano 140 mld –mówiła minister.

Biorący udział w spotkaniu samorządowcy mieli też możliwość indywidualnych rozmów z występującymi ekspertami, a także wypełnienia ankiet, w których mogli zasygnalizować najpilniejsze problemy swoich miejscowości. Wnioski z ankiet będą przekazane do ministerstw i posłużą do wprowadzania konkretnych rozwiązań.

Po konferencji Prezydent RP spotkał się z państwem Chodnickimi w ich gospodarstwie rolnym w Kumelsku.

Kolejnym punktem wizyty głowy państwa w Kolnie było spotkanie z mieszkańcami miasta zorganizowane o godz. 16:00 w sali sportowej dawnego gimnazjum. Zgromadzonych przywitał gospodarz uroczystości Burmistrz Kolna Andrzej Duda, który przybliżył inwestycje miejskie wykonane w ciągu pięciu lat od ostatniej wizyty Andrzeja Dudy, który do Kolna przybył jeszcze jako kandydat na prezydenta.

- Wtedy spotkanie odbyło się na nowo oddanych do użytku terenach inwestycyjnych i pan Prezydent otwierał w zasadzie te tereny. Składał nam wtedy obietnice, że będzie dbał o naszą Ojczyznę, o Polskę, ale będzie również słuchał, co dzieje się w tych naszych małych ojczyznach, takich jak Kolno, jak ziemia kolneńska, jak powiat – mówił burmistrz.

 - Przez te 5 lat w mieście już oddaliśmy inwestycji za 60 milionów złotych. W trakcie mamy inwestycje za 10 milionów złotych i aplikujemy o blisko 10 milionów. To razem daje prawie 80 milionów złotych. Ale oprócz tego mieliśmy inwestycje rządowe w infrastrukturę drogową, w infrastrukturę energetyczną. Przez ten czas, któremu pan Polsce patronuje - bo to pan jest orędownikiem zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu takie miasto, jak Kolno, takie małe powiaty, mogą się rozwijać - zainwestowaliśmy ogromną, niewyobrażalną sumę ponad 110 milionów złotych. Nadrabiamy ten czas do Polski centralnej, do Polski zachodniej i bardzo z tego się cieszymy, i liczymy na to, że ta polityka będzie dalej realizowana, bo mamy jeszcze trochę do zrobienia. Panie Prezydencie, jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj mogę przemawiać w Pana obecności. Chcę w imieniu własnym, a także w imieniu mieszkańców ziemi kolneńskiej przekazać najserdeczniejsze, z głębi serca płynące życzenia wszelkiego powodzenia w misji, która jest odpowiedzialna, jest niewyobrażalnie trudna, ale również powodzenia w życiu osobistym – zakończył burmistrz.

W czasie przemówienia do mieszkańców miasta Prezydent Andrzej Duda przybliżył tematy poruszane na konferencji, w której wziął udział. Nawiązał też do powstania Kolna, historii miasta na przełomie dziejów, głównie zniszczeń podczas insurekcji kościuszkowskiej i II wojny światowej. - Odbudowaliście Państwo waszą wspólnotę. Dzisiaj miasto jest większe niż było przed II wojną światową, piękniejsze, dzisiaj jest lepiej rozwinięte – zaznaczał prezydent. Andrzej Duda poruszył też kwestie realizowanych programów społecznych: – Chcę, żebyśmy w Polsce mieli jak najlepsze warunki życia. To jest moje wielkie dążenie i to jest moja wielka prezydencka ambicja, żeby Polska była krajem silnym, żeby Polska była krajem, gdzie ludziom żyje się godnie – dodał prezydent. W swoim wystąpieniu dziękował polskim żołnierzom na misjach i zapewnił o ich bezpieczeństwie w obliczu ostatnich wydarzeń. Mocno również podkreślał naszą tożsamość narodową, tradycyjne wartości i zareagował na próbę zakłamywania historii z okresu II wojny światowej.

„Polska jest dla nas na pierwszym miejscu” – powiedział Andrzej Duda kończąc przemówienie.

Ostatnim punktem wizyty Prezydenta RP w Kolnie było bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami.

Zamieszczony na FB Prezydenta RP film:

 

                                                                                   Tekst i zdęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl