Strona główna Aktualności

Święto Konstytucji 3 Maja

zdjęcia artykułu 218
2017-05-06 12:47 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Mieszkańcy Kolna tłumnie wzięli udział w 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Jak co roku uroczystości narodowego święta poprzedzono nabożeństwem w intencji Ojczyzny. Mszę świętą o godz. 11:00 w kościele Chrystusa Króla Wszechświata celebrował proboszcz parafii ks. Wojciech Stefaniak, a homilię o patriotycznym przesłaniu wygłosił ks. Adam Sierzputowski. Na mszy ponowiono akt oddania naszej Ojczyzny pod opiekę Matki Bożej, której święto obchodzone jest 3 maja w kościołach całej Polski .

Po modlitwie ulicami miasta - w asyście pocztów sztandarowych, Orkiestry Miejskiej i mażoretek, ułanów ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii i członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Józefa Piłsudskiego oraz harcerzy i zuchów z Hufca ZHP w Kolnie - przemaszerowano pod „Dąb Wolności”, który w Kolnie zasadzono w 1919 roku,  na cześć odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pamięć o Konstytucji przetrwała mimo narodowych zawirowań. Łączyła podczas masowych demonstracji w 100. i 125. rocznicę jej uchwalenia, które przypominały o utraconej państwowości. Po odzyskaniu niepodległości naszego kraju uroczyste obchody organizowały władze państwowe i samorządowe. Idee wolnościowe i wyzwoleńcze, z którymi nieodłącznie kojarzyła się konstytucja, nie podobały się jednak władzom PRL-u. Zakazane i tłumione przez komunistyczny rząd uroczystości powróciły do kalendarza świąt narodowych w 1990 roku.

  - Wiele się dziś mówi, że Polska w globalnej rywalizacji musi być państwem innowacyjnym i nowoczesnym. Te określenia znakomicie pasują do Konstytucji 3 Maja. Była nowoczesna i na swój sposób innowacyjna. Pierwsza w Europie i druga na świecie.  Konstytucja napisana przez nas samych, od nikogo nie skopiowana. Trudno o lepszy powód do narodowej dumy. W całej Europie dostrzeżono ją i komentowano pozytywnie. Konstytucję przetłumaczono  na wiele języków m.in. francuski, angielski, włoski i niemiecki - powiedział w okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Kolna Andrzej Duda. Przypomniał również podstawowe założenia historycznej Konstytucji.

 - Konstytucja 3 Maja, która gruntownie zmieniała ustrój Rzeczypospolitej należy bez wątpienia do najpiękniejszych kart naszej historii. Konstytucja wzmacniała suwerenność i stabilność Rzeczypospolitej. Likwidowała liberum veto i wprowadzała ponownie monarchię dziedziczną. Twórcy ustawy zadbali też o reformę wymiaru sprawiedliwości, miastom nadali nowe prawa, przyznając stanowi mieszczańskiemu nowe prawa i obowiązki. Pod opiekę „prawa i rządu krajowego” wzięli ludność wiejską. Powołując armię, stworzyli fundament pod budowę nowoczesnych sił zbrojnych. Konstytucja 3 Maja do dziś niesie kilka uniwersalnych przesłań dla Polaków. Jest wzorem politycznego konsensusu pomiędzy zwaśnionymi stronami – mówił burmistrz. - Znaczenie Konstytucji 3 Maja polega również  na tym, że w świadomości Polaków upamiętniła się jako symbol niepodległości państwa polskiego, postępu społecznego i przełomu w dziedzinie ustrojowej.

Burmistrz podziękował też wszystkim za udział i organizację uroczystości - Z okazji dzisiejszego święta chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu za udział w naszych obchodach. W dniu 3 Maja życzę wszystkim mieszkańcom Kolna, by byli dumni z siebie, kraju oraz swojego miasta.

Okolicznościowe listy i pozdrowienia z okazji narodowego święta nadesłali: Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski. Po okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Kolna złożył wieniec pod historycznym krzyżem, a po nim wieńcami i wiązankami wszystkich poległych za Ojczyznę uhonorowali: Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński, Wicestarosta Kolneński Robert Nadara wraz z radnymi powiatowymi, a także w imieniu Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego; pełnomocnik Hubert Charubin.

Po głównych uroczystościach pod „Dębem Wolności” uczestnicy majowego święta narodowego przemaszerowali pod pomnik „Solidarności”, gdzie kolneńscy przedstawiciele związku złożyli wiązankę. Następnie udano się na cmentarz komunalny. Na grobie pomordowanych pod Lemanem w 1920 r. i Grobie Nieznanego Żołnierza delegacje z instytucji oraz kolneńskich zakładów pracy i szkół, przedstawiciele policji, straży pożarnej, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Uroczystości zakończyły się wysłuchaniem pieśni „Rota” w wykonaniu Orkiestry Miejskiej pod batutą Pawła Podeszwika.

 

Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl