XIII spotkanie opłatkowe kolneńskich samorządowców

zdjęcia artykułu 79
2019-12-23 12:10 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Tradycją świąt Bożego Narodzenia są spotkania opłatkowe organizowane w miejscach pracy czy nauki. Przedstawiciele instytucji, spółek, banków, służb mundurowych, straży pożarnej, związków zawodowych i organizacji pozarządowych wzięli udział w zorganizowanej, wyjątkowo w tym roku w Restauracji Dwór Rogiński w Kolnie, miejskiej Wigilii. Przybyłych 20 grudnia do restauracji na tę wyjątkową uroczystość w bożonarodzeniowy nastrój, pięknym wykonaniem kolęd przy akompaniamencie instruktora Pawła Podeszwika, wprowadzili młodzi soliści z Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu - Anna Wróblewska, Julia Rydelek i Amelia Szymańska.

W spotkaniu wzięli udział kapłani: Dziekan Kolneński, proboszcz parafii św. Anny ks. Stanisław Uradziński i proboszcz parafii Chrystusa Króla Wszechświata ks. Wojciech Stefaniak. Gośćmi piątkowej uroczystości byli też m.in.: Starosta Powiatu Kolneńskiego Tadeusz Klama i Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego Karol Pieloszczyk, zastępca dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Pasierbiewicz, radni miasta i powiatu Kolno, dyrektorzy, kierownicy, naczelnicy jednostek miejskich i powiatowych, prezesi spółek, komendanci policji i straży pożarnej oraz zaproszeni goście.

Zgromadzonych przywitał gospodarz uroczystości - Burmistrz Kolna Andrzej Duda, który złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.

- Wigilia to czas, kiedy podsumowuje się również mijający rok. Przy tej okazji chciałbym bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować - za współpracę i za to, że możemy tutaj być. Podziękować również za to, że dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu możemy cieszyć się z tego, że nasze miasto się rozwija, że w Kolnie mamy tyle imprez kulturalnych, tyle stowarzyszeń, które wspomagają i promują nasze miasto.

Ten rok, Szanowni Państwo, dla miasta Kolno był szczególnie udany. Jeżeli chodzi o inwestycje, to zakończonych projektów w tym roku było na kwotę blisko 24 mln złotych, a rozpoczętych projektów jest na kwotę ponad 28 milionów - czyli łącznie to ponad 51 mln złotych. W skali takiego miasta jak Kolno są to naprawdę ogromne środki. Na pewno nie mógłbym sam, jako burmistrz, tego uczynić. To dzięki współpracy z Radą Miasta, z instytucjami, które często pomagają nam przy realizacji wniosków unijnych. Bo tylko dzięki temu mogliśmy takie środki wyegzekwować. Średnie dofinansowanie ze wszystkich tych projektów to ponad 70%. Jeżeli to zsumujemy - i jeszcze dodamy inwestycje, które przeprowadziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PGE, czyli zakład energetyczny - ta kwota przekroczy 100 milionów złotych. To są historyczne inwestycje w naszym mieście i myślę, że widać to gołym okiem. Mieliśmy też takie, w które zaangażowaliśmy bardzo dużo środków finansowych, ale one zostały schowane w ziemi. Dzisiaj dzięki temu, że zrobiliśmy to dużo wcześniej, możemy inwestować w takie projekty, które zmieniają wizualnie nasze miasto. I z tego bardzo się cieszę, i za to Wam wszystkim dziękuję. Każdy z Was ma swoją cegiełkę w modernizacji i rozwoju naszego miasta – mówił burmistrz.

 - Szanowni Państwo, chciałbym Wam życzyć radosnych, wesołych, spędzonych w gronie rodzinnym świąt Bożego Narodzenia. Życzę również, aby w nadchodzącym 2020 roku spełniły się Wasze marzenia, zamierzenia, plany i abyśmy mogli wszyscy za rok, tak jak tu stoimy, w zdrowiu i z radością się spotkać.

Do życzeń burmistrza dołączył również obecny na spotkaniu opłatkowym Starosta Powiatu Kolneńskiego Tadeusz Klama.

Katolicki wymiar uroczystości podkreśliła Ewangelia według św. Jana, która oznajmia o przyjściu Boga do nas - ludzi, odczytana przez ks. proboszcza Wojciecha Stefaniaka. Duszpasterskie słowo do zgromadzonych skierował Dziekan Kolneński Stanisław Uradziński.

- W tym roku razem z księdzem proboszczem Wojciechem posłużyliśmy się cytatem z Ewangelii św. Jana, by wskazać, jak wielką wartość ma słowo, które wypowiadamy. Słowo, to jest dźwięk. Dźwięk przemija, ale treść tego słowa, treść tego dźwięku zostaje. Najpierw musi być w sercu tego, który mówi, i zapada w serca tych, czy tego, którzy słuchają. Słowem można człowieka zranić, poniżyć. Powiem mocniej - wręcz upodlić, a nawet zabić. Słowem też możemy człowieka podnieść, uszlachetnić i między sobą się zjednoczyć. Niech słowa, które mówimy, będą to słowa dobra - jednoczące, podnoszące, uzdrawiające. By w tych słowach, które mówimy, był obecny Jezus, który jest źródłem wszelkiego dobra, miłości i jedności - podkreślał Dziekan Kolneński.

- Każdy z nas obchodzi urodziny. Tak samo my obchodzimy urodziny Pana Jezusa, odwiecznego Boga, który narodził się jako człowiek i z nami jest. Niech będzie to również okazja, żebyśmy się zobowiązali do siania dobra. Najpierw słowem, a potem czynem.

Niech to dobro, które siejemy słowem, będzie naszym udziałem, dzięki łasce Jezusa Chrystusa, a Nowy Rok, który już niedługo się rozpocznie, niech to dobro w nas umacnia i powiększa.

Z podziękowaniem dla każdej i każdego z Was. Jak również dla instytucji, które reprezentujecie. Za to dobro, które w wymiarze - poczynając od powiatu, gminy i miasta - siejecie. Bo z tego Wy wszyscy korzystacie.

Szczęść Wam Boże, a na kolejny rok niech nam wszystkim Bóg błogosławi.

Spokojnych - błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. 

Indywidualne życzenia skierowane do kolegów, współpracowników i  znajomych przekazali sobie świętujący, łamiąc się jednocześnie opłatkiem. Następnie wszyscy zasiedli do tradycyjnej wieczerzy wigilijnej, która zakończyła miejskie spotkanie opłatkowe.

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl