Nowe otwarcie KOKiS - po kapitalnym remoncie

zdjęcia artykułu 138
2019-12-10 08:27 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W piątek, 6 grudnia uroczyście otwarto nowo wyremontowany Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. Oficjalne przekazanie obiektu połączone było z obchodami 50-lecia powstania instytucji kultury w mieście.

Prace remontowe przeprowadzone zostały w ramach projektu „Modernizacja Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na potrzeby utworzenia Centrum Aktywizacji Społecznej”. Rozmach całej inwestycji był imponujący. Budynek zyskał nowe oblicze zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Przebudowana została między innymi  sala widowiskowa wraz ze sceną, zapleczem sceny i pomieszczeniami przyległymi oraz sanitariatami. Pomieszczenie to zostało wyposażone również w nowe fotele i nagłośnienie. Wyremontowano hol wejściowy, salę baletową oraz zaadaptowano piwnicę na salę konferencyjno-edukacyjną. Obiekt dostosowany jest też dla osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez montaż windy. Wartość dofinansowania to 5 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 622 tys. z budżetu państwa, a całość wykonanych prac zamknęła się w kwocie 7 mln 873 tys. zł.

Na wstępie uroczystości symbolicznie przecięto wstęgę. Po modlitwie Dziekan Kolneński ks. Stanisław Uradziński poświęcił obiekt po remoncie. Zgromadzeni w sali kinowej obejrzeli kilkunastominutową prezentację multimedialną dotyczącą historii, działalności jak również modernizacji Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Wszystkich zaproszonych gości i przybyłych w tym dniu obecnych, byłych i emerytowanych pracowników oraz zespoły działające dawniej i obecnie przy KOKiS przywitała dyrektor ośrodka Alicja Szymańska. - Witam wszystkich w miejscu, które od 50 już lat dba, by sztuka życia mieszkańców Kolna była jak najpiękniej zagrana – mówiła dyrektor. 

Alicja Szymańska przypomniała też o najważniejszych faktach i osobach tworzących historię tego miejsca.
- Historia rozpoczęła się 50 lat temu. Z nią zrodziła się chęć stworzenia ośrodka szeroko pojętej kultury. W 1968 roku został otwarty Powiatowy Dom Kultury. Kolno zostało obdarowane miejscem, którego celem było, jest i będzie troska o piękno przeżyć, doznań i wzruszeń mieszkańców miasta. Do PDK (Powiatowego Domu Kultury)  od lat przychodzili i przychodzą młodsi i starsi, by kształtować i rozwijać własne talenty, ale też, by doceniać i podziwiać talenty innych. Słowa podziękowania za wielki wkład w rozwój kolneńskiej kultury należą się byłym dyrektorom placówki – mam na myśli pana Aleksandra Laska, pana Franciszka Jurczenię, panią Bogumiłę Ranik, pana Kazimierza Kotra i panią Beatę Orzołek. Dziękuję też wszystkim pracownikom ośrodka – dodała Alicja Szymańska, która obowiązki dyrektora pełni od stycznia 2016 roku.

Od początku działania placówki cechowała ją duża liczba zespołów muzycznych, solistów i zespołów tanecznych. Historie tej placówki tworzyli m.in. „Paziowie”, „Puscyki”, „Płomienie”, „Maks”, „Folkiestra Form Różnych” oraz zespół taneczny „Kolnianie”. Obecnie w ośrodku działają muzyczne zespoły dziecięce, młodzieżowe i seniorskie, Miejska Orkiestra Dęta i mażoretki, Dziecięcy Teatr Muzyczny i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Cyklicznie organizowane są jarmarki wielkanocne i bożonarodzeniowe, przeglądy i konkursy oraz festyn „Imieniny Jana z Kolna”. Każdego roku KOKiS jest współorganizatorem sylwestra miejskiego „pod chmurką”.

- Tak nowoczesny wizerunek z pewnością zachęci licznych amatorów różnorodnej, prowadzonej w nim z pasją działalności kulturalnej – zaznaczał w przemówieniu Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda. – Liczymy, że przybędzie najmłodszych członków „Fiko-” i „Rytmiko-balerinek”, a Dziecięce Teatry Muzyczne przyciągną kolejnych gorliwych wyznawców, śmiało sięgających po następne laury w rozlicznych konkursach, festiwalach i przeglądach.

Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w przeprowadzony remont, tj. Marszałkowi i Zarządowi Województwa Podlaskiego, Radzie Miasta Kolno, Dyrektor KOKiS, pracownikom Wydziału Rozwoju Gospodarczego miasta i wykonawcom - firmie „Kolbud”.

 - Kolno ma obiekt, którego nie musi się wstydzić, a wręcz przeciwnie - może się nim chwalić. Nie tylko tu - w regionie, ale - myślę - że i w całej Polsce. To dobry znak, że zarówno władze lokalne jak i regionalne, ale i państwowe dofinansowują działalność kulturymówił na spotkaniu w Kolnie minister Piontkowski.

Okolicznościowymi statuetkami wręczonymi przez Burmistrza Kolna i dyrektor KOKiS odznaczeni zostali emerytowani pracownicy: Teresa Garstecka, Apolonia Kleczyńska, Franciszek Kozikowski, Anna Masłowska, Teresa Pomichowska, Halina Romańczuk, Alina Śleszyńska i Waldemar Wołczyński oraz Józef Sekściński - kinooperator Białostockiej Sieci Kin, który całe swoje życie zawodowe przepracował w kolneńskim Domu Kultury. Podziękowania i kwiaty wręczono byłym instruktorom i członkom pierwszych zespołów muzycznych.

W części artystycznej zaprezentował się Seniorski Zespół Kabaretowy „Kolneńskie Dziewczyny z Plusem”, który przedstawił specjalnie przygotowany na piątkową uroczystość utwór pt. „Trzy pokolenia” autorstwa członka zespołu, Stanisława Rojeckiego.

W trakcie przerwy kawowej przybyli zwiedzili obiekt po remoncie.

Kolejno wystąpiły zespoły i soliści Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, pracujący pod kierunkiem państwa Anny i Pawła Podeszwików. W zmodernizowanej sali widowiskowej zaprezentowano też pokaz „światło-dźwięk” pokazujący możliwości techniczne nowego wyposażenia.

W uroczystościach wzięli udział: Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski i Lech Antoni Kołakowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Ksiądz Dziekan Kolneński Stanisław Uradziński, Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie ks. Wojciech Stefaniak, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Adam Wojciech Sekściński, Zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży Adam Pasierbiewicz, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda – współgospodarz uroczystości, Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Karol Pieloszczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Stawiski Agnieszka Rutkowska, Wójt Gminy Kolno Józef Wiśniewski, Przewodniczący Rady Powiatu Michał Kulczewski, Przewodniczący Rady Miasta Kolno Mariusz Rakowski, radni Rady Miasta Kolno, byli Burmistrzowie Miasta Kolno: Józef Stanisław Szymanowski, Stanisław Szymańczyk i Mieczysław Śniadach, dyrektorzy kolneńskich szkół, przedszkoli, instytucji kultury, zakładów pracy, banków i przedstawiciele służb mundurowych - Policji i Straży Pożarnej.

W niedzielę, 8 grudnia do wyremontowanego obiektu zaproszono mieszkańców miasta na koncert, w którym zaprezentowały się zespoły: „Kolneńskie Dziewczyny z Plusem”, Grupa Taneczna KOKiS, Dziecięcy Teatr Muzyczny, „Rytmikobalerinka”, DTM Junior, Nowe Pokolenie Muzyków 07 zgłoś się oraz Miejska Orkiestra Dęta i mażoretki.

Do kina wrócą też seanse filmowe. Cinema Lumiere planuje pięciodniową kinową wizytę między 13 a 17 grudnia. Wyświetlone będą gorące premiery listopada i grudnia: Kraina lodu II, Jak poślubić milionera, Joker, 1800 gramów, Proceder, Boże Ciało i Nieplanowane.

 Filmowa relacja z otwarcia KOKiS-u po remoncie:

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl