Obrady IX zwyczajnej sesji Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 35
2019-12-02 12:13 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W piątek, 29 listopada odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Samorządowcy obradowali w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Spotkanie rozpoczęto o godzinie 9:00.

Na wstępie przyjęto protokół z poprzednich obrad i wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.

W ustnych zapytaniach radnych poruszono m.in. kwestie dotyczące zainteresowania zakupem gruntów w kolneńskim Parku Inwestycyjnym, braku placu zabaw przy ul. Konstytucji 3 Maja, wycinki krzaków przy garażach i rozliczania ogrzewania w spółdzielniach mieszkaniowych. Radni pytali też, dlaczego na niektórych ulicach co jakiś czas wyłączane jest światło i czy będzie zlikwidowana prowizoryczna złączka na ul. Sosnowej. Interesowano się też jakością oświetlenia na bocznym boisku stadionu miejskiego, a także tym, ile zostało jeszcze na terenie miasta pokryć azbestowych i czy są prowadzone prace związane z usuwaniem tych niebezpiecznych materiałów. Kolejny raz powróciła też sprawa wywozu odpadów komunalnych i ich segregacji. Radni złożyli również na piśmie do burmistrza za pośrednictwem Przewodniczącego Rady jedną interpelację i jedno zapytanie.

W dniu obrad podjęto uchwały:

 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2019 r.

 - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kolno. Podjęcie powyższej uchwały podyktowane jest wprowadzonymi zmianami art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w sprawie dotyczącej wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego w zakresie zabudowy obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w drogach, gdzie ustalono maksymalnie stawki 0,20 zł/m2 za zajęcie pasa drogowego i 20 zł/m2 za umieszczenie urządzenia w drodze. W związku z tym, że koszty przesyłki decyzji i zawiadomień są wyższe od opłat, zmienia się stawkę za umieszczenie urządzeń przyłączy do sieci na 20 zł/m2;

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rada Miasta Kolno po przeanalizowaniu skargi postanowiła uznać ją za bezzasadną, podzielając tym samym argumentacje i stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Udzielając odpowiedzi na wcześniejsze zapytania, burmistrz poinformował, że zakupem gruntów interesuje się trzech inwestorów – jeden duży (obecnie aplikuje o wniosek w Urzędzie Marszałkowskim) i dwóch przedsiębiorców prowadzących średnie firmy. Przekazał też, że cały czas trwają prace planowania inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym, co przyczynia się do okresowego wyłączania światła. - Termin uruchomienia tej inwestycji przewidywany jest do końca roku. Sprawdzane są dokładnie wszystkie elementy i wprowadzane poprawki. Inwestycja odbierana jest cząstkowo, by pracownicy zaznajomili się ze skomplikowanym działaniem, jeżeli chodzi o procesy informatyczne systemumówił Andrzej Duda. Oświetlenie boiska na treningach, zdaniem zawodników, jest zupełnie wystarczające. Jeżeli chodzi o mecze, przydałoby się dołożyć po jednym halogenie na każdym słupie, co również ułatwiłoby transmisje HD. Wyjaśniając kwestię cenową dotyczącą wywozu odpadów komunalnych, burmistrz namawiał do jeszcze staranniejszej segregacji śmieci. W każdym miesiącu z Kolna do Czartorii oddawanych jest ok. 2,5 tys. ton odpadów. Za tonę śmieci zmieszanych miasto płaci 426 zł. Ta sama ilość popiołu kosztuje 160, a plastiku 20 zł. Dokładniejszy recykling przekłada się więc na redukcję kosztów, co pozwoli na uniknięcie w kolejnych latach drastycznego wzrostu cen, z którymi już w przyszłym roku zmierzy się wiele polskich miast.

W sesji wzięli udział: Burmistrz Miasta Kolno, radni miejscy, kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu i przedstawiciele lokalnych mediów.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl