Dzień Edukacji Narodowej

zdjęcia artykułu 83
2017-10-12 11:24 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Kolneńskie obchody zorganizowano w przeddzień Dnia Nauczyciela, w piątek 13 października.

14 października w Polsce obchodzone jest święto Dnia Edukacji Narodowej – uroczystość honorująca pracę wszystkich pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Kolneńskie obchody zorganizowano w przeddzień Dnia Nauczyciela; w piątek 13 października.

We wszystkich placówkach zarządzanych przez miasto Kolno zorganizowano okolicznościowe apele. Programy artystyczne w wykonaniu uczniów, z piosenkami i wierszami związanymi tematycznie ze świętem edukacji, były podziękowaniem za pracę i pomoc okazywaną na co dzień w procesie kształcenia. W tym dniu Sekretarz Miasta Mirosław Bajorek, w imieniu Burmistrza Miasta Kolno Andrzeja Dudy, udał się z życzeniami skierowanymi do szkolnych społeczności.

O godzinie 8:00 uczestniczył w uroczystościach w Przedszkolu Miejskim nr 4. Następnie sekretarz, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, dokonał przecięcia wstęgi otwierającej podwoje nowego, niepublicznego punktu przedszkolnego i żłobka „Bajkowy Świat” (ul. Wojska Polskiego 46T). Do placówki uczęszcza 50 dzieci z miasta i powiatu kolneńskiego. Dyrektorem punktu przedszkolnego jest Barbara Glazer. Obiekt poświęcił proboszcz parafii Chrystusa Króla Wszechświata ks. Wojciech Stefaniak.

O godzinie 10:00 uroczysty apel odbył się w Szkole Podstawowej nr 1. Podczas akademii szkolnej dyrektor Lech Owczarczyk w imieniu swoim, wszystkich pracowników, uczniów i rodziców pożegnał odchodzącą na emeryturę Janinę Szczech. Pani Janina podjęła pracę w tej szkole w 1978 r. jako sekretarka. Przez 40 lat służyła swoją pomocą i wsparciem. Do gratulacji i życzeń dołączono kwiaty i upominek.

Sekretarz Miasta reprezentował też Burmistrza Kolna w gimnazjum i SP2. Mirosław Bajorek odczytał we wszystkich placówkach okolicznościowe listy skierowane do szkolnych społeczności przez Andrzeja Dudę. Burmistrz podkreślał w nich szczególne społeczne i wychowawcze znaczenie zawodu nauczyciela i przekazał gratulacje oraz życzył jak najlepszych efektów pracy i sukcesów na płaszczyźnie zawodowej i osobistej.

Wyróżnieni pracownicy oświaty otrzymali też Nagrody Burmistrza Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie

  1. Lech Janusz Owczarczyk – dyrektor szkoły,
  2. Elżbieta Nodzewska – za opracowywanie projektów edukacyjnych, za prowadzenie strony internetowej szkoły, za osiąganie przez uczniów wysokich wyników w nauce i motywowanie ich do różnorodnych form aktywności w szkole i poza nią,
  3. Hanna Faszyńska – za pełną zaangażowania i poświęcenia pracę, która zaowocowała uzyskaniem przez dwie uczennice tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, za aktywne uczestnictwo w pracach Rejonowej Komisji Konkursu Języka Polskiego,
  4. Iwona Pikulińska – za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych, co zaowocowało zakwalifikowaniem się ucznia do Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego,
    za aktywne uczestnictwo w pracach Rejonowej Komisji Konkursu Przyrodniczego, za osiąganie przez uczniów wysokich wyników w nauce.

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie

  1. Dariusz Łosiewski – dyrektor szkoły,
  2. Barbara Tobojka – za współpracę w opracowaniu projektu „Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych” oraz za opracowanie koncepcji projektu „Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Kolnie”.

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Kolnie

  1. Jadwiga Lutrzykowska – dyrektor przedszkola.

 

Nauczyciele oraz dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie otrzymali nagrody Burmistrza Miasta Kolno na zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

 

                                                                               Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl