Miasto Kolno z dofinansowaniem z UE na projekt ,,Termomodernizacja budynków komunalnych oraz obiektu użyteczności publicznej – siedziby MOPS w mieście Kolno”

zdjęcia artykułu 2
2019-10-25 14:50 | Opublikował: Tomasz Sobieski
15 października podczas konferencji, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, zostały wręczone kolejne czeki na realizację projektów termomodernizacyjnych. Ponad 100 budynków z regionu województwa podlaskiego zyska gruntowne docieplenie, nową stolarkę okienną i doczeka się przebudowy systemów grzewczych. Będą to zarówno obiekty użyteczności publicznej, jak i komunalne budynki mieszkalne. Wszystkim beneficjentom, których projekty zostały pozytywnie ocenione, promesy wręczył Marszałek Województwa Podlaskiego – Artur Kosicki, wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś oraz członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski. Dotacja na poprawę efektywności energetycznej budynków trafi też do Kolna.

Miasto realizować będzie przedsięwzięcie ,,Termomodernizacja budynków komunalnych oraz obiektu użyteczności publicznej – siedziby MOPS w mieście Kolno”, które obejmie:

– budynek administracyjno-socjalny MOPS, ul. Witosa 4;

– budynek mieszkalny, komunalny, ul. Plac Wolności 24;

– budynki mieszkalne komunalne, ul. Księcia Janusza 14 i 16;

– budynki mieszkalne komunalne, ul. Księcia Janusza 3, 5, 7.

 

Termomodernizacja ww. budynków to m.in.: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki budowlanej, likwidacja dotychczasowych, nieefektywnych źródeł ciepła – przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła, instalacja OZE w części budynków.

 

Działania w ramach zadania:

modernizacja i instalacja źródeł energii: węzeł cieplny kompaktowy dwufunkcyjny o mocy łącznej 10,70 kW (piwnica budynku), kolektory słoneczne na dachu budynku, o mocy zainstalowanej 0,00448 MW,

 

Dofinansowanie: 2 681 882,80 zł;

wartość projektu – ponad 3 200 000,00 zł.

 

Wszystkie wybrane inwestycje w województwie podlaskim będą warte blisko 120 mln zł, a ich dofinansowanie z RPOWP przekracza 91 mln zł. Zrealizują je w większości samorządy, ale też szpitale czy parafie. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach V Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, w tym budownictwo komunalne.

 

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania.

 

Opracował: Andrzej Konopka

Źródło: Wrota Podlasia

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl