Rozstrzygnięto przetargi na budowę ulicy Bukowej, Akacjowej i przebudowę ulicy Sikorskiego w Kolnie

zdjęcia artykułu 4
2019-10-23 13:47 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Modernizację kolneńskich ulic przeprowadzą trzy różne firmy z: Kolna, Pisza i Grajewa.

Przetarg nieograniczony na „Budowę drogi gminnej ul. Akacjowej” wygrało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. zdobywając w postępowaniu przetargowym najwyższą liczbę punktów. W przedmiotowym postępowaniu złożono pięć ofert i jedną poza wyznaczonym terminem.

W zakresie realizacji projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej dług. 174,40 mb, szer. 6,00 m z kostki betonowej gr. 8 cm, budowę chodników szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę zjazdów. W pasie  drogowym zaprojektowano kanalizację deszczową o długość 120,00 m oraz budowę sieci oświetlenia ulicznego w postaci słupów stalowych wys. 9 m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1,5 m, w ilości 5 sztuk.

Ulicę Bukową zmodernizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLBET”, „ZAJAZD WIEJSKI” z Pisza. Do tego przetargu przystąpiło 7 firm.

W zakresie realizacji projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej dług. 174,25 mb, szer. 5,50 m z kostki betonowej gr. 8 cm, budowę chodników szer. 1,5 i 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę zjazdów. W pasie  drogowym zaprojektowano kanalizację deszczową o długości 152,00 m oraz budowę sieci oświetlenia ulicznego w postaci słupów stalowych wys. 9 m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1,5 m, w ilości 5 sztuk.

 

Przebudowę ulicy Sikorskiego przeprowadzi Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” z Grajewa. W wyznaczonym terminie oferty złożyły 2 firmy.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej klasy D ul. Sikorskiego. W zakresie realizacji projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: przebudowa jezdni o nawierzchni asfaltowej dług. 212,77 mb, szer. 6,00 m z zatoką parkingową 70 mb, przebudowa chodników z kostki brukowej o szer. zmiennej od 1,25 do 2,6 m, przebudowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości 92,50 m.

We wszystkich wymienionych postępowaniach przy wyborze najkorzystniejszych ofert kierowano się ceną, która stanowiła 60% kryterium oceny, oraz długością udzielonej gwarancji, której udzielą na wykonane prace przedsiębiorcy. Gwarancja stanowiła 40 % kryterium oceny ofert. Udzielone na okres 5 lat gwarancje będą wymuszały na przedsiębiorcach konieczność wykonania prac w dobrej jakości.

Budowa ulic Akacjowej i Bukowej ma się zakończyć do końca lipca 2020 r. natomiast przebudowa ul. Sikorskiego do końca września 2020 r.

Poziom dofinansowania wszystkich zadań wynosi 60% ich wartości.

Opracował: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl