Trwa wymiana starego oświetlenia ulicznego

zdjęcia artykułu 13
2019-10-16 13:29 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Sukcesywnie na obszarze Kolna wymieniane są stare oprawy sodowe ulicznych lamp. Modernizacja infrastruktury świetlnej możliwa jest dzięki realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlania ulicznego na terenie miasta Kolno”, na który samorząd miasta otrzymał aż 1 251 000 złotych dofinansowania. Wkład własny to ok 320 tys. złotych. W piątek, 11 października nowe oprawy LED zamontowano m.in. na ulicy Marii Konopnickiej i Sobieskiego, a w poniedziałek, 14 października nowe lampy świeciły na ulicy Kolejowej. Dzisiaj, tj. w środę zamontowano nowe oprawy na ul. Grunwaldzkiej, Kopernika, Łabno Małe i Duże.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia wymienionych zostanie 845 istniejących opraw sodowych na LED. Dodatkowo w projekcie zaplanowano zniesienie układów sterowania oświetleniem ulicznym i zainstalowanie systemu zdalnego zarządzania oświetleniem.

Oprócz oszczędności wzrośnie, przede wszystkim, bezpieczeństwo w mieście. Lampy LED gwarantują lepszą widoczność na ulicach, co ważne jest głównie w obrębie przejść dla pieszych. Lepsze oświetlenie to znaczna poprawa komfortu widzenia na drodze dla wszystkich uczestników ruchu. 

Projekt modernizacji oświetlenia współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl