Będą realizowane kolejne inwestycje drogowe w mieście

zdjęcia artykułu 7
2019-10-11 12:03 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W czwartek, 10 października 2019 r. Burmistrz Kolna Andrzej Duda z rąk Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego odebrał symboliczny czek na kolejne inwestycje drogowe, które realizowane będą na terenie miasta. Dofinansowanie w kwocie ponad 1mln zł trafi do Kolna z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki przyznanej dotacji budowane będą dwie drogi – Akacjowa i Bukowa oraz modernizowana ulica Sikorskiego.
  1. Budowa ulicy Bukowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie – łączna wartość projektu -
    645 511,85 zł;

Dofinansowanie: 387 307,11, wkład własny 258 204,74 zł;

Termin realizacji: 07.2019 – 06.2020;

Długość przebudowanej drogi: 174,25 mb.

W zakresie realizacji projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej dług. 174,25 mb, szer. 5,50 m z kostki betonowej gr. 8 cm, budowę chodników szer. 1,5 i 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. W pasie  drogowym zaprojektowano kanalizację deszczową o średnicy fi 250 mm i fi 200 mm, długość 152,00 m. Rury kanalizacji deszczowej grubościenne, gładkie o litej ściance klasy SN8. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 z polimerobetonu lub betonu wibroprasowanego, pokrywa żelbetowa z włazem żeliwnym klasy D400. Zaprojektowano budowę sieci oświetlenia ulicznego w postaci słupów stalowych wys. 9 m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1,5 m, w ilości 5 sztuk.

  1. Budowa ulicy Akacjowej wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie – łączna wartość projektu - 638 188,64 zł;

Dofinansowanie: 382 913,18, wkład własny 255 275,46 zł;

Termin realizacji: 07.019 – 06.2020;

Długość przebudowanej drogi: 174,40 mb.

W zakresie realizacji projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej dług. 174,40 mb, szer. 6,00 m z kostki betonowej gr. 8 cm, budowę chodników szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. W pasie  drogowym zaprojektowano kanalizację deszczową o średnicy fi 250 mm i fi 200 mm, długość 120,00 m. Rury kanalizacji deszczowej grubościenne, gładkie o litej ściance klasy SN8. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 z polimerobetonu lub betonu wibroprasowanego, pokrywa żelbetowa z włazem żeliwnym klasy D400. Zaprojektowano budowę sieci oświetlenia ulicznego w postaci słupów stalowych wys. 9 m, z wysięgnikami jednoramiennymi o długości 1,5 m, 5 sztuk.

  1. Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z infrastrukturą techniczną w Kolnie – łączna wartość projektu - 480 188,97;

Dofinansowanie: - 288 113,38, wkład własny -192 075,59 zł;

Termin realizacji: 08.019 – 05.2020;

Długość przebudowanej drogi: 212,77 mb.

Przedmiotem realizacji inwestycji jest przebudowa drogi gminnej klasy D ul. Sikorskiego. W zakresie realizacji projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: przebudowa jezdni o nawierzchni asfaltowej dług. 212,77 mb, szer. 6,00 m z zatoką parkingową 70 mb, przebudowa chodników z kostki brukowej grub. 8 cm, o szer. zmiennej od 1,25 do 2,6 m, przebudowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, o łącznej długości 92,50 m.

Łączna wartość dofinansowania - 1 058 333,67 zł.

Wśród samorządów na liście zadań znalazła się również z dofinansowaniem Gmina Kolno, Gmina Turośl, Gmina Mały Płock oraz Miasto Stawiski.

Łączna wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w powiecie kolneńskim na wszystkie projekty to – 4 152 709,23 zł.

Ogólnie na terenie powiatu kolneńskiego z FDS realizowanych będzie 10 projektów.

Łączna kwota do rozdysponowania w Podlaskiem w ramach FDS na 2019 r. to 263,2 mln zł plus 69 mln zł, które przesunięto do FDS z - obowiązującego w 2018 roku - rządowego programu modernizacji dróg lokalnych. Daje to kwotę ponad 332 mln zł. „Do tego dochodzi 82 mln zł - to kwota zobowiązań na rok 2020, co daje nam w sumie ponad 400 mln zł na drogi lokalne w Podlaskiem, które były do dyspozycji. To jest ogromna suma niespotykana na przestrzeni lat ubiegłych.” – mówił podczas spotkania z samorządowcami Wojewoda Podlaski. „Chcemy zapewnić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców naszego regionu. Mamy nadzieję, że będzie to impuls rozwojowy dla podlaskich gmin, powiatów i całego województwa” – tak Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski podkreślał znaczenie Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

„Rozpoczęliśmy już nabór na rok 2020, a obecnie zamykamy proces kwalifikacji wniosków. Na rok 2020 wpłynęło ich do nas 360. To oznacza, że takie są potrzeby społeczności lokalnych” – dodał Bohdan Paszkowski.

Opracował: Andrzej Konopka

 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl