Sprawcy kwietniowych aktów wandalizmu w mieście zostali ukarani

zdjęcia artykułu 8
2019-07-11 15:20 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Prawomocnym wyrokiem, wydanym przez Sąd Rejonowy w Łomży VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie, nałożono kary na sprawców aktu wandalizmu, którzy w nocy z 17/18 kwietnia na terenie Kolna zniszczyli mienie publiczne.

Sprawne działania kolneńskich funkcjonariuszy policji doprowadziły do szybkiego zidentyfikowania wandali i postawienia ich przed sądem.

Jeden dorosły mieszkaniec wsi Czerwone wraz z trzema nieletnimi, działając wspólnie, bez powodu oraz okazując rażące lekceważenie porządku prawnego dokonał umyślnego uszkodzenia elementów infrastruktury miejskiej tj. 2 luster drogowych, 3 kloszy lamp parkowych, 5 koszy ulicznych, 1 ławki oraz wielu innych urządzeń zabezpieczających plac budowy drogi krajowej ul. Wojska Polskiego, powodując w ten sposób łączne straty w wysokości 6 866,50 zł na szkodę Urzędu Miasta Kolno, to jest czyn z art. 288§1 kk w zw. z art. 57a§1 kk, wyrokiem z dnia 17 czerwca 2019 r. został skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania z obowiązkiem naprawienia szkody w całości oraz obciążono go kosztami sądowymi i oddano pod dozór kuratora. Wyrok uprawomocnił się 25/06/2019 r.

                                                                                    Andrzej Konopka

                                                                                                         Zdjęcia: umkolno.pl

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl