Ruszyła przebudowa drogi gminnej - ul. Marii Dąbrowskiej w Kolnie

zdjęcia artykułu 18
2019-06-28 14:29 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Rozpoczęły się prace remontowe na ulicy Marii Dąbrowskiej. Na dofinansowanie zadania – „Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Dąbrowskiej w Kolnie” w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” miasto Kolno otrzymało 601 741,14 zł.

Wykonawcą inwestycji zostało – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, które wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w dniu 06.06.2019 r.

Wartość całej inwestycji po przetargu: 1 215 372,00 zł.

Termin realizacji: 06.06.2019 - 18.10.2019.

Długość przebudowanych dróg: 668, 22 m.

Realizacja inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej - ulicy Marii Dąbrowskiej. Długość ulicy objętej wnioskiem wynosi 668,22 m. Zaprojektowano przebudowę: nawierzchni jezdni szer. 6,0 m dług. 370 mb z betonu asfaltowego, zatok parkingowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm, chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości do 1,5 m, wraz ze ścieżką rowerową o szerokości 2,0 m z betonowej kostki brukowej bezfazowej. W ciągu drogi gminnej od km 0+100,00 zaprojektowano przejście dla pieszych z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, wyniesione ponad nawierzchnię drogi celem ograniczenia prędkości pojazdów i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. W pasie drogowym zaprojektowano przebudowę kanału deszczowego o długości 75 m z rur betonowych i żelbetowych. Zaplanowano też montaż dwóch znaków aktywnych z panelami zasilającymi baterią słoneczną o pow. ponad 0,3 m2.

Zdjęcia: umkolno.pl

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl