Ponad 90 milionów w województwie podlaskim na modernizację energetyczną budynków. Wśród beneficjentów znalazł się kolneński samorząd.

zdjęcia artykułu 1
2019-06-24 12:53 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Na ostatnim posiedzeniu (11.06) Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje dla 43 projektów na modernizację energetyczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki tym dofinansowaniom możliwe będą inwestycje m.in. w szkołach, przedszkolach, świetlicach, bibliotekach czy budynkach komunalnych. Zainteresowanie pozyskaniem środków było tak duże, że znacznie przekroczyło początkowo zakładaną pulę na ten konkurs. Decyzją Zarządu zwiększono więc budżet tego konkursu o 15 mln zł, by można było udzielić wsparcia większej ilości przedsięwzięć w regionie.

Wszystkie wybrane inwestycje w województwie podlaskim będą warte blisko 120 mln zł, a ich dofinansowanie z RPOWP przekracza 91 mln zł. Zrealizują je w większości samorządy, ale też szpitale czy parafie.

Wśród beneficjentów naboru znalazło się Miasto Kolno.

Przedsięwzięcie polegające na modernizacji energetycznej budynków, które będzie realizować Miasto Kolno to projekt: ,,Termomodernizacja budynków komunalnych oraz obiektu użyteczności publicznej - siedziby MOPS w Mieście Kolno”, który obejmie:

- budynek administracyjno – socjalny MOPS, ul. Witosa 4;

- budynek mieszkalny, komunalny, ul. Plac Wolności 24;

- budynki mieszkalne komunalne, ul. Księcia Janusza 14 i 16;

- budynki mieszkalne komunalne, ul. Księcia Janusza 3, 5, 7.

 

Termomodernizacja w/w budynków to m.in.: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki budowlanej, likwidacja dotychczasowych, nieefektywnych źródeł ciepła – przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła, instalacja OZE w części budynków.

Działania w ramach zadania:

modernizacja i instalacja źródeł energii: węzeł cieplny kompaktowy dwufunkcyjny o mocy łącznej 10,70 kW (piwnica budynku), kolektory słoneczne na dachu budynku o mocy zainstalowanej 0,00448 MW,

roboty dociepleniowe:

 • docieplenie ścian zewnętrznych (powierzchnia zmodernizowana: 255,96 m2),
 • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją (powierzchnia zmodernizowana: 111,80 m2),
 • docieplenie stropu nad piwnicą (powierzchnia zmodernizowana: 95,00 m2),

stolarka okienna i drzwiowa:

 • wymiana okien (powierzchnia zmodernizowana: 5,23 m2),
 • wymiana drzwi (powierzchnia zmodernizowana: 4,26 m2),

wymiana instalacji C.O.:

 • wymiana grzejników (100 %),
 • wymiana zaworów (100 %),
 • wymiana instalacji c.w.u. (100 %),
 • montaż węzła cieplnego (1 szt. CO+CWU),
 • przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (1 szt., moc: 10,7 kW),
 • zastosowanie automatyki pogodowej: 1 szt.,
 • zastosowanie systemu zarządzania energią w budynku,
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej (4 szt.).

Dofinansowanie: 2 681 882,80 zł

Wartość projektu ponad 3 200 000,00 zł. 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach V Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

 

Opracował: Andrzej Konopka

Źródło: Wrota Podlasia

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl