Święto Konstytucji 3 Maja

zdjęcia artykułu 174
2019-05-06 12:30 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W piątek minęło 228. lat od czasu kiedy Sejm Czteroletni, po burzliwej debacie, przyjął zasadniczą ustawę rządową zwaną Konstytucją 3 Maja. Przeszła ona do historii jako pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca ustrój prawny państwa. Postępowy, jak na owe czasy dokument, pomagał podtrzymywać przez kolejne lata polskie dążenie do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. Tegoroczne majowe obchody związane są również z 15. rocznicą formalnego ustanowienia Święta Flagi oraz 100. rocznicą ustawy o godle i barwach.

Kolneńskie uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną przez proboszcza Wojciecha Stefaniaka w kościele p.w. Chrystusa  Króla Wszechświata.

Po skończonym nabożeństwie uczestnicy obchodów - w asyście pocztów sztandarowych, orkiestry miejskiej i mażoretek, ułanów ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii oraz przedstawicieli Związku Oficerów Rezerwy RP im. Józefa Piłsudskiego - przemaszerowali pod „Dąb Wolności” – miejsce upamiętniające patriotyczną manifestację kolneńskiej ludności w dniu 3 maja 1919 roku.

Tam po odegraniu Hymnu Państwowego okolicznościowe przemówienie do zgromadzonych wygłosił Burmistrz Kolna Andrzej Duda. – Szanowni Państwo, historia uczy nas rzetelności w ocenie  naszego rodowodu. Bez odniesienia się do pamięci skąd jesteśmy, dokąd idziemy i gdzie jest nasze miejsce na ziemi nie będziemy mieli tej świadomości. Każda nasza mała ojczyzna powinna nam przypominać o naszym miejscu i obowiązku pozostawienia po sobie znaku naszej twórczej obecności. Historia nasza jest jedna i taka w nas, i w naszej potomności powinna pozostać. Jest to historia kraju pamięci ludzi ją tworzących - nas wszystkich. Szanujmy nasz rodowód i nie zapominajmy dzięki czemu jesteśmy narodem. Okazją manifestacji przywiązania do ojczyzny są wszystkie święta w tym święto Konstytucji 3 Maja.

Szanowni zebrani stojąc tutaj w tym szczególnym miejscu obok historycznego krzyża i najbardziej znanego kolneńskiego dębu, będącego obecnie pomnikiem przyrody, chciałbym wspomnieć wydarzenia przed 100 lat. Chciałbym je jeszcze raz państwu przytoczyć - mówił burmistrz.

 - 3 maja 1919 r. na cześć rocznicy odzyskania niepodległości odbyła się w naszym mieście wielka manifestacja ludności z udziałem komisariatu rządu polskiego w Kolnie i przedstawicieli znanych ugrupowań politycznych. Na uroczystość przybyło wojsko 33. Pułku Piechoty. Ulicami miasta przeszedł pochód niosąc sztandary. Przygrywała orkiestra strażacka. Przy ulicy Czerwińskiej, bo tak właśnie wtedy nazywała się ulica Wojska Polskiego, przy której obecnie się znajdujemy, po obu stronach istniejącego do dzisiaj krzyża posadzono dwa Dęby Wolności. Do naszych czasów przetrwał tylko jeden. Tak się składa, że na 100 lecie tamtych wydarzeń ulica Wojska Polskiego, będąca częścią drogi krajowej nr 63, będzie miała nową nawierzchnię, chodniki, sygnalizację świetlną, nowe rondo. Modernizacja drogi wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i estetykę miasta. Zmieni się także otoczenie wokół Dębu i pomnika. Trwający remont uniemożliwił nam odtworzenie historycznego przebiegu manifestacji oraz planowanego upamiętnienia wydarzeń z przed 100 lat – posadowienie pamiątkowej tablicy z rysem historycznym przy „Dębie Wolności”. Jednak niech ta ważna inwestycja drogowa będzie symbolicznym elementem upamiętniającym manifestację wolności, która 100 lat temu przemaszerowała właśnie tą drogą – tłumaczył burmistrz.

 - 1 maja minęła również 15. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Bez wątpienia ma to znaczący wpływ na rozwój naszego kraju. Z możliwości jakie przyniosła nasza akcesja do zjednoczonej Europy nasze miasto również bardzo skorzystało. Kolno w ostatnich latach stało się jednym z liderów w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Do miasta napłynęło ponad 50 milionów dotacji z funduszy unijnych. Te pieniądze pozwoliły na gruntowną modernizację i rozbudowę miejskiej infrastruktury. Dołączy zatem ten nasz sukces do dzisiejszego świętowania. Wspólne świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest umocnieniem niepodległości Rzeczypospolitej. Dlatego naszym obywatelskim obowiązkiem jest udział w obchodach tej rocznicy za co Państwu z całego serca chcę serdecznie podziękować.

Życzę wszystkim zebranym, aby uczestnictwo w tegorocznych obchodach tego święta umocniło poczucie tożsamości i aby było powodem do wzmocnienia narodowej jedności oraz dumy bycia Polakiem – powiedział na zakończenie Andrzej Duda.

Okolicznościowe listy i pozdrowienia mieszkańcom przesłali też: Krzysztof Jurgiel – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm RP – Dariusz Piontkowski, Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego i Wicemarszałek Marek Olbryś.

Po przemówieniu burmistrza zgromadzeni wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów działających przy Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu.

Po wspaniałym występie kolneńskiej młodzieży, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda i przewodniczący Rady Miasta Mariusz Rakowski, poseł Kazimierz Gwiazdowski,  w imieniu posłanki Bernadety Krynickiej - dyrektor biura poselskiego Iwona Łada, zastępca dyrektora podlaskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży – Adam Psierbiewicz, Wicestarosta  Powiatu Kolneńskiego Karol Pieloszczyk i zaproszeni na uroczystość goście złożyli pod krzyżem w pobliżu „Dębu Wolności” i pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wieńce i kwiaty.

Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik „Solidarności” i na cmentarz komunalny pod pomnik pomordowanych pod Lemanem w 1920 r. oraz na Grób Nieznanego Żołnierza.

W miejscach pamięci narodowej przedstawiciele władz samorządowych, członkowie NSZZ „Solidarność”, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji, zakładów pracy, szkół i organizacji społecznych oddali hołd i złożyli kwiaty i wieńce. Uroczystości majowe zakończono odegraniem przez orkiestrę miejską „Roty”.

Po głównych uroczystościach chętni mogli uczestniczyć w przygotowanym na placu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 2 poczęstunku - degustacji zupy węgierskiej.

W kolneńskich uroczystościach wzięli udział m.in.: Dziekan Kolneński ks. Stanisław Uradziński, ks. proboszcz Wojciech Stefaniak, Poseł RP Kazimierz Gwiazdowski, dyrektor biura poselskiego posłanki na sejm RP Bernadety Krynickiej – Iwona Łada, Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego Karol Pieloszczyk, zastępca dyrektora podlaskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży – Adam Psierbiewicz, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, poczty sztandarowe, radni miejscy i powiatowi, służby mundurowe, przedstawiciele urzędów, szkół, instytucji kultury, służby zdrowia, opieki społecznej, ochotniczych Hufców Pracy, banków, zakładów pracy, związków zawodowych, organizacji społecznych, harcerze, dzieci i młodzież, przedstawiciele mediów oraz goście przybyli z innych miejscowości i mieszkańcy Kolna.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl