Inauguracja wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kolnie

zdjęcia artykułu 142
2018-10-16 13:32 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Najważniejsze w województwie podlaskim obchody związane z Dniem Edukacji Narodowej zainaugurowano 12 października o godzinie 9:00 w murach Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie.

Corocznie podczas takich uroczystości wręczane są odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników oświaty. Do kolneńskiej placówki  przybyło wielu dyrektorów i pedagogów z regionu m. in. z Łomży, Zambrowa, Wysokiego Mazowieckiego, Ciechanowa, Nowogrodu, Śniadowa i Rydzewa.

Uroczystości rozpoczął krótkim powitaniem zgromadzonych, dyrektor szkoły – Lech Owczarczyk, który na wstępie zaprosił na część artystyczną przygotowaną przez uczniów i nauczycieli „Jedynki’ oraz pracowników KOKiS (panią Beatę Skrodzką, Annę Podeszwik i Pawła Podeszwik).  W  programie swoje umiejętności zaprezentowały mażoretki, zespół wokalny z akompaniamentem skrzypiec i keybordzistka, która odegrała utwór Bacha. Wystąpił również zespół chłopięcy z gitarą, instrumentami klawiszowymi oraz  profesjonalnie śpiewającym solistą. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami przez zgromadzonych na kolneńskiej uroczystości.

Za przygotowanie pięknej i wzruszającej części artystycznej Burmistrz Kolna Andrzej Duda i Dyrektor Delegatury w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku p. Witold Gronostajski podziękowali opiekunom wręczonymi kwiatami, a uczniom upominkami. Po programie artystycznym prowadzący kolneńską uroczystość: Magdalena Kozłowska i Krzysztof Ostrowski zaprosili wszystkich do odśpiewania Hymnu Państwowego. Do zgromadzonych okolicznościowe wystąpienie skierował Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda – współgospodarz uroczystości.

To zaszczyt dla naszego miasta, że obchody Wojewódzkiego Święta Edukacji Narodowej odbywają się właśnie w Kolnie. Miło nam, że swoją obecnością zaszczycili  nas tak zacni  goście. Gratuluję serdecznie wszystkim odznaczonym i nagrodzonym. To ważny moment w Państwa życiu prywatnym i zawodowym. To docenienie Państwa osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych. Jesteście wzorem i przykładem dla innych nauczycieli, uczniów oraz środowiska, w którym pracujecie.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego pięknego święta w Kolnie, które mam nadzieję będzie warte zapamiętania i miłych wspomnień.

Obchodzimy w tym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W patriotycznym wychowaniu młodego pokolenia ważną rolę odgrywa również  szkoła. Okres wczesnej młodości stanowi najważniejszy etap życia człowieka, kiedy to pod wpływem otoczenia kształtuje się jego stosunek do spraw fundamentalnych. Całemu  gronu pedagogicznemu składam wyrazy mojego szacunku za Wasz trud poświęcony nauce, ale również patriotycznemu wychowaniu młodego pokolenia.

Po przemówieniu burmistrz wręczył kwiaty Podlaskiej Kurator Oświaty Beacie Pietruszce i Wicekurator Elżbiecie Kamińskiej dziękując im za wizytę w Kolnie i wspólne zorganizowanie uroczystości. 

Okolicznościowe przemówienia wygłosili również: JE Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński, Poseł RP Lech Antoni Kołakowski oraz posłanka Bernadetta Krynicka.

Około godziny 11:00 odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych przez Bohdana Paszkowskiego – Wojewodę Podlaskiego. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymało trzy osoby, Medal Złoty za Długoletnią Służbę – 12 osób, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – 8 osób, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – 3 osoby.

Podczas uroczystej akademii nauczyciele również dostali nagrody i medale Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 46 osób - odznaczenia resortowe wręczył Podlaski Kurator Oświaty oraz Wicekurator Oświaty. Jedną z wyróżnionych osób był Artur Sutkowski z Kolna – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymały 4 osoby, a nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty – 8 osób. Wręczono również certyfikat ukończenia kursu Zmagania o Niepodległość Polski do 1918 r. zorganizowanego przez IPN i Ministerstwo Edukacji Narodowej Jackowi Bagińskiemu – dyrektorowi SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.

9 nauczycieli z kolneńskich szkół otrzymało nagrody Burmistrza Miasta Kolna.

Gościem honorowym, który został zaproszony na Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Kolnie był Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych Stefan Kownacki - podwładny ,,Roga” Rogińskiego. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczył mu Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości nadany postanowieniem Prezydenta RP na wniosek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości państwa polskiego. Żołnierz NSZ jest doskonałym wzorem patriotycznej postawy zwłaszcza dla młodego pokolenia. Naoczny świadek II wojny światowej przypomina o tegorocznym,  niezwykle ważnym dla Polaków wydarzeniu – 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W imieniu wszystkich odznaczonych i nagrodzonych podziękował Paweł Drożynera – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących  nr 6 w Łomży.

Na Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Kolnie przybyli m. in.: JE Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński, Posłowie na Sejm RP: Lech Antoni Kołakowski, Kazimierz Gwiazdowski i Bernadeta Krynicka, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Kurator Oświaty Beata Pietruszka i Wicekurator Elżbieta Kamińska, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży Ksiądz Prałat Jarosław Kotowski, Dyrektor Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Łomży ksiądz doktor Zbigniew Pyskło i kolneńscy proboszczowie, przedstawiciele samorządów: Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, Wójt Gminy Kolno – Józef Wisniewski, dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych z Kolna oraz powiatów: łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, kolneńskiego i Miasta Łomży, komendanci służb mundurowych, prezesi kolneńskich instytucji i zakładów pracy, przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych oraz przedstawiciele prasy, radia i telewizji.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

 

 

          

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl