ZARZĄDZENIE NR 397/18 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 19 września 2018 r.

2018-09-19 10:24 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl