Rusza wielka drogowa inwestycja

zdjęcia artykułu 10
2018-05-17 12:41 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Publikujemy plany objazdów dla poszczególnych etapów remontu DK 63 w Kolnie

Lider Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w związku z rozpoczęciem robót w dniu 21.05.2018 r. wystąpią ograniczenia w ruchu na Drodze Krajowej nr 63, przejście przez Kolno w lokalizacji od km 118+905 do km 121+300 ( wraz z budową chodnika po prawej stronie od ulicy Dębowej na odcinku od km 118+652,21 do km 118+905,00).

Roboty zostaną oznakowane zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu. Zakończenie robót przewiduje się na dzień 30.09.2019 r.

 

Kierownik Budowy

PBK Sp. z o.o.

Czesław Żelechowski

W załącznikach poniżej publikujemy plany objazdów dla poszczególnych etapów remontu.

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl