Ruszają wiosenne inwestycje drogowe

zdjęcia artykułu 9
2018-04-09 12:50 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Właśnie rozpoczęła się modernizacja ulicy Szkolnej

Dobrą praktyką samorządu Kolna jest pozyskiwanie  środków zewnętrznych na miejskie inwestycje. Modernizacja ulic Szkolnej i Wesołej jest współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Inwestycja pochłonie około 800 tys. zł. Dofinasowanie wyniesie około 50% wartości inwestycji.  Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży.

Modernizacja Szkolnej i Wesołej to przykłady inwestycji drogowych, które wpłyną na poprawę wizerunku tego rejonu miasta i na wygodę życia codziennego mieszkańców.  Szczegółowy opis inwestycji w tekście poniżej:

Wartość inwestycji: 793 902,71zł

Wartość dofinansowania: 373 668,46 zł

 

W wyniku przeprowadzonych prac powstanie :

  1. a) ul. Szkolna – długość ulicy 295,0m, jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer.5,0m, krawężniki betonowe. Po stronie prawej chodnik z kostki POLBRUK (gr. 6cm), szer. od 2,00 do 2,20m o długości 295,0m. Po stronie lewej ciąg pieszo rowerowy z kostki POLBRUK (gr. 6cm),  od 2,5 do 2,90m o długości 295,0m. Zatoka dla pojazdów o nawierzchni bitumicznej o szer. 4,5m. Zjazdy na posesje z kostki POLBRUK (gr. 8cm), szer. 4,0m (pojedyncze) i 8,0m (łączone dla dwóch posesji) z uskokami najazdowymi 1x1.Przy skrzyżowaniu z ul. Krótką dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci - wzniesienie przejścia dla pieszych z kostki POLBRUK (gr.8cm), wysokości 10cm, próg zwalniający z kostki POLBRUK (gr.8cm) typu U-16b o łącznej długości 7,0m. Przejścia oznakowane znakami T-29 i aktywnymi znakami D-6 zasilane panelami fotowoltaicznymi. 
  2. b) ul. Wesoła – długość ulicy 76,18m, jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0m, krawężniki betonowe. Po stronie prawej i lewej chodnik z kostki POLBRUK (gr. 6cm), szer. od 2,10 do 2,80m, długość 76,18m. Zjazdy na posesje z kostki POLBRUK (gr.8cm) o szer. 4,0m (pojedyncze) z uskokami najazdowymi 1x1.Odwodnienie - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z wypustami ulicznymi i przykanalikami.

Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju oraz wzrostu atrakcyjności tego obszaru, jak również zapewni dostępność komunikacyjną mieszkańcom wsi i miasta do ośrodków administracyjnych i publicznych. Do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolnie uczęszczają dzieci również z terenów wiejskich Gmina Kolno( 70 uczniów w roku szkolnym 2017/2018). Przebudowa chodników i jezdni zapewniają dogodne i bezpieczne dojście lub dojazd: do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci, na cmentarz komunalny, do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolnie, do zakładu fryzjerskiego, na przystanek autobusowy, oraz do innych instytucji publicznych i gospodarczych w mieście. Poprzez realizację zadania nastąpi znaczna poprawa połączeń drogowych istotnych dla sprawnych połączeń w zakresie transportu zbiorowego, usprawni płynność ruchu autobusu szkolnego obsługującego dowóz z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu dzieci z terenów wiejskich.  Poszerzenie zatoki parkingowej znacznie usprawni dostępność miejsc parkingowych parkujących rodziców i dzieci uczęszczających do szkoły, przebywających na placu zabaw. Skróci się dojazd mieszkańców z terenów wiejskich do centrów handlowych, instytucji publicznych i innych. Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy umożliwi poruszanie się mieszkańców miasta nie tylko pieszo, jak również umożliwi dojazd dzieciom do szkoły rowerem, poprawi się komunikacja szczególnie dla osób niepełnosprawnych, rodziców i dzieci.   Ciąg pieszo-rowerowy stanowić będzie doskonałe dołączenie do planowanych ciągów rowerowych  na ulicach Miasta Kolno.

 

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl