XXXIII Rada Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 7
2018-02-26 12:29 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
W piątek 23 lutego obradowali miejscy radni.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Po zapoznaniu z porządkiem obrad przyjęto protokoły z XXXI zwyczajnej sesji z dnia 29 grudnia 2017 r. i z XXXII nadzwyczajnej sesji z dnia 12 stycznia 2018 r.

Na wstępie spotkania wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta z pracy między sesjami. Pierwszą podjętą uchwałą było przyjęcie podziału miasta Kolno na okręgi wyborcze. Pod koniec tego roku odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy miasta, tak jak do tej pory, swoich przedstawicieli do lokalnego samorządu będą wybierać w 15 okręgach. Wprowadzone zmiany w stosunku do uchwalonych 21 czerwca 2012 roku wynikają z powstania nowych ulic w mieście oraz zmiany ich nazwy (ulica Przemysłowa i Żurawia).

Kolejno podjęto uchwały:

 - w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Kolno instrumentem płatniczym. Przyjęta uchwała umożliwi petentom dokonywanie płatności bezgotówkowych kartą płatniczą i telefonem. Takie formy płatności są wygodne, oszczędzają czas i zwiększają bezpieczeństwo transakcji. Dla urzędu ta zmiana przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji. Urząd Miasta Kolno uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet.

-  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno.

- w sprawie zamiaru zabezpieczenia środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie. Rada Miasta zabezpieczy w budżecie na 2019 rok kwotę 50 tys. zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja dwóch budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

- w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. Zmiany w statucie podyktowane są wypowiedzeniem przez MOPS umowy najmu dotychczasowego lokalu mieszczącego się w przychodni „Medicare”. Na początku lutego instytucja przeniosła się do wyremontowanego dwukondygnacyjnego budynku administracyjno-socjalnego, który usytuowany jest przy ulicy Wincentego Witosa 4 (dawna siedziba kolneńskich Wodociągów).

Przyjęto też sprawozdania: z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno w 2017 roku i z działalności stałych Komisji Rady Miasta Kolno za 2017 rok oraz informację z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Kolno w 2017 roku.

Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadawane wcześniej pytania i interpelacje samorządowców. Poinformował jakie przetargi na inwestycje w mieście zostały już ogłoszone a jakie będą ogłaszane w najbliższym  czasie. - Rozstrzygnęliśmy już jeden przetarg jeżeli chodzi o inwestycje, który dotyczy ulicy Szkolnejmówił Andrzej Duda. - Myślę że niebawem, jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą, firma wejdzie na teren budowy. Na podpisanie czekają jeszcze umowy na PSZOK i tereny inwestycyjne, ale absencja chorobowa  w Urzędzie Marszałkowskim nam na to nie pozwoliła i są przełożone na koniec lutego. Jak tylko podpiszemy umowy, te przetargi będziemy mogli ogłaszać. Jeśli chodzi o stadion - jest to duży przetarg ale sądzę, że do końca marca uda nam się go ogłosić. Spore opóźnienia mamy jeżeli chodzi o rewitalizacje, KOKiS i SP2. Wiążą się one z rozpatrywaniem wniosków również przez Urząd Marszałkowski. Pieniądze już mamy przyznane przez Lokalną Grupę Działania ale do dziś nie mamy konkretnie podanego terminu na podpisanie umowy i musimy czekaćdodał burmistrz. Po monitach miasta dopisano też w programie rewitalizacji budynki komunalne. - Będziemy wiec mogli składać wnioski i mam nadzieję, że te pieniądze uzyskamy bez żadnych problemów – informował Andrzej Duda.

Omówiona została również kwestia dotycząca budynku znajdującego się na Placu Wolności po byłym Ośrodku Zdrowia. Na sprzedaż tego lokalu miasto ogłaszało już trzy przetargi, które dotąd nie wyłoniły nabywcy.

- Będziemy nadal próbowali sprzedać ten budynek i myślę, że w końcu znajdzie on swojego właścicielamówił burmistrz.

W piątkowej sesji, oprócz Burmistrza Miasta i radnych miejskich, wzięło również udział kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu i przedstawiciele lokalnych mediów.

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl