155 rocznica wybuchu powstania styczniowego

zdjęcia artykułu 9
2018-01-24 11:44 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Powstanie styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Powstańcy zaatakowali rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. Powstanie styczniowe było największym polskim powstaniem narodowym i miało charakter wojny partyzanckiej.

W ciągu trwających ponad 1,5 roku działań zbrojnych doszło do ponad tysiąca bitew i potyczek z zaborcą rosyjskim. Pod względem militarnym zakończyło się klęską i niestety olbrzymimi stratami materialnymi. Na polach bitew życie straciło około 20 tysięcy powstańców, ponad tysiąc osób stracono w publicznych egzekucjach, drugie tyle zmarło w trakcie śledztw i przesłuchań, 35-40 tysięcy osób zesłano na katorgę i przymusowe osiedlenie w Rosji. Straty materialne były ogromne. Ponad tysiąc miast i wsi zostało częściowo lub całkowicie zniszczonych. Powstanie styczniowe było największym zrywem narodowo-wyzwoleńczym Polaków przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Pomimo klęski militarnej umocniło polską świadomość narodową i wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

Areną działań powstańczych były również tereny Ziemi Kolneńskiej. W powstaniu styczniowym nie zabrakło mieszkańców naszego miasta. Na starym cmentarzu parafialnym w Kolnie spoczywa powstaniec styczniowy Julian Grygłaszewski.

Symboliczny znicz, jako dowód pamięci i wdzięczności mieszkańców, na grobie Juliana Grygłaszewskiego zapalił Burmistrz Kolna Andrzej Duda, któremu towarzyszyli strażnicy miejscy.

Przypomnijmy, że w 2013 roku grób powstańca styczniowego Juliana Grygłaszewskiego został gruntownie odrestaurowany. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl