Miasto Kolno podpisało umowy na przebudowę ulic Strażackiej, Senatorskiej, Łabno Małe oraz budowę ul. Okrzei

zdjęcia artykułu 3
2024-02-19 14:02 | Opublikował: Tomasz Sobieski

W piątek 16 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Burmistrz Kolna Andrzej Duda podpisał umowy z wykonawcą – firmą Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek, z siedzibą w Zambrowie - na przebudowę ulicy Strażackiej, Senatorskiej, Łabno Małe oraz budowę ulicy Okrzei.

Wykonanie zadania - budowy dróg gminnych na terenie miasta Kolno obejmie trzy inwestycje, które przeprowadzi wybrana w przetargu firma z Zambrowa. W zakresie przedmiotu zamówienia zostaną m.in.: przebudowane istniejące drogi z nawierzchni bitumicznej oraz przebudowane chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Wykonana będzie też budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz dodatkowo na ulicy Łabno Małe przebudowa elementów kablowej linii telekomunikacyjnej.

– Są to drogi, które od lat nie były modernizowane. Były one utwardzone, ale są bardzo zniszczone przez lata użytkowania i wymagają gruntownej przebudowy, również kanalizacji deszczowej — mówi burmistrz Kolna.

Budowa nowych inwestycji w Kolnie zostanie zakończona jeszcze w tym roku. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie blisko 6 mln zł.

Część 1: Przebudowa ul. Strażackiej i Senatorskiej wraz z infrastrukturą techniczną

Współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 16 lutego 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą - Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek, z siedzibą w  Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II 14/3 .

Wartość umowy brutto 2 312 400,00 zł.

Termin wykonania: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zakres przedmiotu zamówienia:

- przebudowa istniejących dróg z nawierzchni bitumicznej,

- przebudowa części chodników z kostki betonowej,

- przebudowa zjazdów z kostki betonowej,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 376 m,

Łączna długość przebudowywanych ulic wynosi ok. 441 m.

Część 2: Przebudowa drogi gminnej 104335B (ul. Łabno Małe) wraz z infrastrukturą techniczną – przebudowa kanalizacji deszczowej i elementów kablowej linii telekomunikacyjnej.

Współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 16 lutego 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą - Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek, z siedzibą w  Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II 14/3 .

Wartość umowy brutto 2 410 800,00 .

Termin wykonania: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zakres przedmiotu zamówienia:

- przebudowa istniejącej drogi z nawierzchni bitumicznej,

- przebudowa chodników z kostki betonowej,

- przebudowa zjazdów z kostki betonowej,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z wpustami o łącznej długości ok. 427 m,

- przebudowa elementów kablowej linii telekomunikacyjnej.

Łączna długość przebudowanej ulicy wynosi ok. 385 m.

Część 3: Budowa ulicy Okrzei wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 16 lutego 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą - Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek, z siedzibą w  Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II 14/3 .

Wartość umowy brutto 1 266 900,00 zł.

Termin wykonania: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy

Zakres przedmiotu zamówienia:

- budowa drogi z nawierzchni bitumicznej,

- budowa chodników z kostki betonowej,

- budowa zjazdów z kostki betonowej,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 31 m,

Łączna długość przebudowywanych ulic wynosi ok. 239 m.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka / UM Kolno

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl