Uroczystości w Kolnie upamiętniające 84. rocznicę Masowych Deportacji na Sybir

zdjęcia artykułu 26
2024-02-12 09:09 | Opublikował: Tomasz Sobieski
9 lutego mieszkańcy Kolna oraz okolicznych gmin i powiatu zjednoczyli się, by uczcić pamięć tych, którzy ponieśli tragiczny los podczas masowych deportacji na Sybir.

W tym roku przypada 84. rocznica pierwszych wywózek Polaków w głąb sowieckiej Rosji. W uroczystościach wziął udział burmistrz Kolna, Andrzej Duda, reprezentując samorząd miasta.

Główną częścią obchodów była Msza Święta odprawiona w kościele pw. św. Anny, której przewodniczył Dziekan Kolneński, ks. Tomasz Grabowski. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy zgromadzili się pod pomnikiem "Wywiezionym na Wschód", mieszczącym się przed kościołem, by złożyć kwiaty i zapalić znicze, oddając hołd ofiarom sowieckiego terroru.

Wśród uczestników uroczystości byli przedstawiciele lokalnych samorządów m.in.: Burmistrz Kolna Andrzej Duda, Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Karol Pieloszczyk, Wójt Gminy Kolno Józef Wiśniewski oraz delegacje ze szkół, urzędów, wojska, zesłańcy Sybiru i ich rodziny i lokalna społeczność.

  1. rocznica deportacji na Sybir przypomina nam tragiczne wydarzenia z 10 lutego 1940 roku, kiedy to rozpoczęła się masowa fala wywózek Polaków przez NKWD. Podczas pierwszego zesłania deportowano około 140 tys. ludzi. Wśród wywiezionych były głównie rodziny wojskowych, w tym uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej oraz właściciele ziemscy, urzędnicy, pracownicy służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski. W warunkach uwłaczających człowieczeństwu, w bydlęcych wagonach transportowano ich na nieludzką ziemię. W czasie wywózki deportowani umierali z wyczerpania, głodu i zimna.

Całkowita liczba obywateli polskich wywiezionych w latach 1940-41 w głąb Związku Sowieckiego nie jest znana do dziś. Historycy IPN (na podstawie źródeł archiwalnych NKWD) szacują tę liczbę na kilkaset tysięcy. Związek Sybiraków przyjmuje zaś, że w ramach czterech zsyłek na Wschód wywieziono 1,3 mln polskich obywateli, z których zginął co trzeci.

Uroczystości w Kolnie stanowiły wyraz pamięci i szacunku dla tych, którzy w dramatycznych okolicznościach stracili swoją wolność i życie, a także dla ich rodzin, które do dziś pamiętają ich bolesny los.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl