Informacja dla wyborców w Mieście Kolno

zdjęcia artykułu 1
2024-02-07 08:29 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kolno z dnia 6 lutego 2024 r. o podziale miasta Kolno na okręgi wyborcze zostało wydane na podstawie postanowienia nr 152/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Miasta Kolno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Komisarz Wyborczy w Łomży kierując się zasadą proporcjonalności, zdecydował o zmianach w 2 okręgach wyborczych na terenie Miasta Kolno, w związku z dynamicznie zmieniającą się liczbą mieszkańców w okręgu nr 13.

W wyborach samorządowych zasada obliczania normy reprezentacyjnej jest określona w art. 419 Kodeksu Wyborczego, a dokładniej w art. 419 § 2 i § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408).

Zgodnie z tym artykułem, podział na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym ustala, w drodze postanowienia, komisarz wyborczy wykonujący czynności według jednolitej normy przedstawicielstwa.

W praktyce oznacza to, że bloki mieszkalne nr 67 i 67 A przy ulicy Wojska Polskiego  zostały „przeniesione” z okręgu wyborczego nr 13 do okręgu nr 12. To jedyna zmiana w podziale miasta Kolno na okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.

W przypadku Miasta Kolno w każdym okręgu wyborczym wybiera się 1 radnego.

W związku z przedłużoną do 30 kwietnia 2024 r. trwającą obecnie kadencją organów jednostek samorządu terytorialnego terminem wyborów samorządowych w 2024 r. jest 7 kwietnia. Wówczas odbędzie się pierwsza tura głosowania.

W czasie wyborów samorządowych wyborcy zdecydują, kto zostanie członkiem organów jednostek samorządu terytorialnego: rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl