Rada Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 2
2018-01-11 07:33 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Na piątek 12 stycznia zwołano XXXII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kolno

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, iż zwołałem XXXII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 12 stycznia 2018 r. (piątek).
Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno.
Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Kolno.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru ustalenia przebiegu drogi gminnej w mieście Kolno.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Kolno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kolno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kolno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Kolno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kolno na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2017 r.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                Mieczysław Śniadach

 

 

 

 

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl