Narodowe Czytanie 2023 w Kolnie

zdjęcia artykułu 85
2023-09-11 10:23 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W czwartek, 7 września na placu przy Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zorganizowano wspólne czytanie fragmentów powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

Tegoroczna lektura XII odsłony Narodowego Czytania to jeden z ważniejszych utworów literatury polskiej stanowiących fundament pamięci o dziedzictwie Powstania Styczniowego. Barwne opisy, odwołania historyczne i wyrazistość postaci są tłem sugestywnego, patriotycznego przesłania do narodu polskiego ciągle aktualnego dla kolejnych pokoleń. W przypadającą na ten rok 160. rocznicę zrywu narodowowyzwoleńczego należy przypominać o trudnej historii naszego kraju i jego bohaterach.

Kolneńskie czytanie zainaugurowano o godzinie 11:00. Zebranych na placu przy ZST przywitali organizatorzy ,,Narodowego Czytania 2023” w Kolnie, a słowo wstępne wygłosił Starosta Kolneński Tadeusz Klama. Prelekcję dotyczącą pozytywizmu i elementów biografii Orzeszkowej przedstawił profesor Adam Łukaszewicz – papirolog i archeolog śródziemnomorski, z Katedry Epigrafiki i Papirologii Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tradycyjnie, jak co roku, imprezę prowadzili: Ewelina Truszkowska i Wojciech Kulas.

W świat Bohatyrowiczów i Korczyńskich kolneńskich słuchaczy wprowadził Tadeusz Klama rozpoczynając lekturę wybranego fragmentu utworu. Kolejno nadniemeńską opowieść czytali m.in.: Wicestarosta Kolneński – Karol Pieloszczyk, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Adam Wojciech Sekściński, Sekretarz Miasta Kolno – Mirosław Bajorek, dr Ewa Marczuk-Łukaszewicz, prof. Adam Łukaszewicz, Ks. Dziekan Tomasz Grabowski, dyr. ZST Eugeniusz Gromadzki, dyr. SP1 – Lech Owczarczyk, Przewodniczący Rady Miasta Kolno – Mariusz Rakowski, Wójt Gminy Mały Płock – Józef Dymerski, Wójt Gminy Grabowo – Andrzej Piętka, dyr. KOKiS – Alicja Szymańska, prezes BS – Krzysztof Kajko, w imieniu dowódcy Batalionu Zmotoryzowanego w Kolnie – podporucznik Szymon Wójcik.

W kulturalnym przedsięwzięciu wzięli też udział: radni rady powiatu kolneńskiego i miasta Kolno, prezesi, dyrektorzy, kierownicy, komendanci, instytucji z terenu i placówek Powiatu Kolneńskiego, dyrektorzy, kierownicy instytucji i placówek miasta Kolno, dyrektorzy i wicedyrektorzy kolneńskich, gminnych i powiatowych szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy miejskich i gminnych instytucji. Nie zabrakło również nauczycieli i wychowawców oraz młodzieży z kolneńskich szkół, słuchaczy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańców miasta i powiatu.

Wspólne czytanie wzbogacone było inscenizacjami fragmentów tekstu. Organizatorzy zadbali też o kostiumy regionalne i scenografie. Było widać dużą pracę włożoną w poszczególne scenki.

Przekaz mistrzowski! Genialna interpretacja!

 

W poszczególne role wcielili się m.in.:

Anna Podeszwik – Maria Kirłowa,

Iwona Kozikowska – Emilia Korczyńska,

Beata Boć – Starzyńska,

Irena Gołębiewska – Elżunia,

Paweł Podeszwik – Anzelm Bohatyrowicz,

Kazimierz Koter – Benedykt Korczyński,

Amelia Szymańska – Marta Korczyńska,

Julia Rydelek – Justyna Orzelska,

Anna Wróblewska – Antosia Bohatyrowicz

Emilia Klonowska – Jadwiga Domuntówna,

Jakub Pieklik – Zygmunt Korczyński,

Adam Podeszwik – Witold Korczyński,

Marcin Panasiuk – Jan Bohatyrowicz.

 

W międzyczasie najmłodsi mieszkańcy Kolna chętnie uczestniczyli w zajęciach artystyczno-plastycznych związanych z tematyką powieści.

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo. Wydarzenie kulturalne zostało zainicjowane przez parę prezydencką w 2012 roku. Dotychczas czytano m. in. Pana Tadeusza, dzieła Fredry, Trylogię, Przedwiośnie, Balladynę, Moralność Pani Dulskiej, Ballady i Romanse i wybrane polskie nowele.

Tegoroczna lektura na pewno pogłębi naszą refleksję, nad współczesną historią kraju; szczególnie dziś, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu. Powieść Orzeszkowej odwołuje się do powstańczego czynu i tym bardziej umacnia w przekonaniu o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności.

Organizatorami kolneńskiej odsłony Narodowego Czytania byli: Burmistrz Miasta Kolno, Starosta Kolneński, Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie oraz Zespół Szkół Technicznych w Kolnie.

 

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka / UM Kolno  

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl