Dodatkowe środki z subwencji ogólnej trafiły do kolneńskiego samorządu

zdjęcia artykułu 11
2023-08-11 11:37 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Miasto Kolno otrzymało dodatkowe środki przeznaczone w 2023 r. na wsparcie samorządów w kwocie 2 779 402 zł w ramach subwencji wyrównawczej z udziałów PIT i CIT.

W imieniu Burmistrza Miasta Kolno symboliczny czek przekazany w czwartek (11.08) przez Posła RP Kazimierza Gwiazdowskiego odebrał Andrzej Jarzyło, naczelnik Wydziału  Rozwoju Gospodarczego kolneńskiego urzędu.

Uzupełniające fundusze z tegorocznej subwencji ogólnej są rozdzielane dla samorządów w całej Polsce. Rządowe środki pozwalają jednostkom terytorialnym na elastyczne gospodarowanie tymi pieniędzmi.
- Cieszymy się z tego wsparcia, gdyż będzie miało ono istotny wpływ na budżet naszego miasta. Środki te możemy zagospodarować na dowolny cel zgodny z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych – informuje Andrzej Jarzyło. - Część pozyskanej kwoty zostanie rozdysponowana na pokrycie wydatków bieżących związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach organizacyjnych Miasta Kolno, tj. szkołach podstawowych i przedszkolu, a także w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Kolejna pula przeznaczona będzie na bieżące, niezbędne prace remontowe w obiektach miejskich i w zakresie dróg – dodaje naczelnik RG.

Pozostałe środki  kolneński samorząd wyda na poprawę efektywności energetycznej w miejskich obiektach, aby zmniejszyć koszty zakupu energii elektrycznej i cieplnej na skutek ostatnich wysokich wzrostów jej cen. Otrzymane fundusze zostaną też wykorzystane na wkład własny w realizowane inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, sportowej i oświatowej.

Tego dnia w Kolnie czeki wręczono też włodarzom samorządów z Grabowa, Stawisk, gminy Kolno i powiatu kolneńskiego. W sumie do samorządów powiatu kolneńskiego z uzupełnienia subwencji trafić ma prawie 15 mln. zł., a do wszystkich w województwie podlaskim – ponad 460 mln. zł. Wsparcie otrzymały wszystkie samorządy z powiatu kolneńskiego, minimalna kwota dofinansowania to półtora miliona złotych.

Jak powiedział poseł Kazimierz Gwiazdowski, sumy te mają zrekompensować samorządom wzrost kosztów spowodowanych inflacją i pozwolić swobodniej dysponować budżetem uchwalonym na ten rok, tym bardziej, że to samorządy decydują na co przeznaczyć te dodatkowe pieniądze.

Poniżej lista samorządów, które otrzymały dofinansowanie z terenu powiatu kolneńskiego:

Miasto Kolno – 2 779 402, 00 zł

Gmina Grabowo – 1 561 509, 00 zł

Gmina Kolno – 2 012 901, 00 zł

Gmina Stawiski – 1 758 250, 00 zł

Gmina Mały Płock – 1 692 856, 00 zł

Gmina Turośl – 1 673 732, 00 zł

Powiat Kolneński – 3 400 000, 00 zł

  

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka / UK Kolno

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl